BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A045/19 21/02/2020 INCIDENT DE NUL·LITAT. Dret a la doble instància. No es vulnera quan s’examina una excepció ja articulada en la instància i s’han pogut formular les al·legacions corresponents. (1000017/2018)
A002/20 21/02/2020 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS D'APEL·LACIÓ (2000019/2019)
A005/20 13/02/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Desistir del recurs (1080054/2019)
6000026/2019 11/02/2020 delicte major d’apropiació indeguda
6000048/2019 11/02/2020 MAJOR DE VENDA DE PRODUCTE ESTUPEFAENT MARIHUANA A MENOR D'EDAT; C.P. DE CONSUM DE MARIHUANA EN LLOC PÚBLIC; C.P. DE CONSUM DE MARIHUANA EN GRUP
6000006/2019 11/02/2020 MENOR D'OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
6000060/2019 11/02/2020 delicte menor d’introducció de droga tòxica cocaïna pel propi consum i contravenció penal d’introducció de producte estupefaent marihuana pel propi consum
6000034/2019 11/02/2020 USURPACIÓ DE LA IDENTITAT
A027/19 11/02/2020 Furt amb força en les coses i violació d'establiment comercial - Aute Aclariment (5080141/2018)
A009/20 11/02/2020 Benefici penitenciari semillibertat - Desistir del recurs (6000106/2018)
6000058/2019 11/02/2020 delicte menor d’injúries
6000118/2018 11/02/2020 d’un delicte major continuat d’estafa qualificada per import superior a 6.000 € i d’uns delictes menors continuats de creació de document inautèntic i usurpació d’identitat,
6000029/2019 11/02/2020 d’un delicte menor de venda de producte estupefaent tipus cànnabis o de toxicitat similar, d’un delicte menor de possessió de droga tòxica cocaïna pel propi consum; un delicte menor de consum en lloc públic de producte estupefaent cocaïna;contravenció penal continuada de consum de producte estupefaent cànnabis o toxicitat similar
6000216/2018 11/02/2020 delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic
6000088/2019 11/02/2020 delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 grams/litre de sang i per una contravenció penal de danys dolosos.
6000088/2019 11/02/2020 delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 grams/litre de sang i per una contravenció penal de danys dolosos.
6000228/2018 11/02/2020 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000023/2019 11/02/2020 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - MALTRACTAMENTS
A147/19 10/02/2020 Recurs Incident de Nul·litat - In admissió (0000080/2019)
A139/19 10/02/2020 Recurs Incident de Nul·litat - In admissió (4000844/2019)