BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A031/20 30/09/2020 Impugnació de la decisió de fixar pensió d'aliments en atenció a la seva capacitat econòmica (2000014/2018)
A017/20 30/09/2020 Incident d'execució respecte de la taxació de les costes (3000183/2019)
A013/20 30/09/2020 Crida en garantia (7000290/2019)
A009/20 30/09/2020 Ampliació dret de visites prop del servei de trobada familiar (2000014/2018)
0009/20 24/09/2020 GOVERN - MINISTERI DE CULTURA Lliurament de memòries d'actuacions arqueològiques. Abast de la difusió dels resultats de les intervencions arqueològiques. (2000083/2018)
0003/20 24/09/2020 COMUNS-SANCIONS - Sanció aparcament. Identificació del lloc sense dubte (1000012/2019)
0088/19 24/09/2020 TRIBUTS. Sanció per incompliment d’obligacions comptables i registrals. Error en la numeració de les factures. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. Caducitat del procediment. Resolució tardana. (1000029/2018)
0077/19 24/09/2020 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Suspensió de les prestacions d’incapacitat temporal (2000048/2018)
0074/19 24/09/2020 TRIBUTS-IS. Determinació de la liquidació de l’impost de societats -tractament fiscal conforme a l’aportació de béns immobles a la societat en concepte d’ampliació de capital social (1000036/2018)
0071/19 24/09/2020 CONCURS PÚBLIC - Adjudicació de la concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida (2000027/2018)
A013/20 24/09/2020 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Prescripció de l’acció. Distinció entre danys permanents i continuats (1000025/2019)
A055/20 24/09/2020 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS D’APEL.LACIÓ (1000096/2016)
A029/20 24/09/2020 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS D’APEL.LACIÓ (1000012/2020)
A015/20 24/09/2020 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Intercanvi d’informació fiscal. (2000084/2018)
A010/20 24/09/2020 INCIDENT D’EXECUCIÓ. Pagament dels interessos legals contemplats en la sentència ferma. (2000052/2019)
0077/20 21/09/2020 TRANSACCIÓ (1000597/2018)
6000116/2017 21/09/2020 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
0162/20 14/09/2020 TRANSACCIÓ (5000316/2018)
0076/20 14/09/2020 TRANSACCIÓ (1000598/2018)
A111/20 10/09/2020 ARXIVA ACTUACIONS (2000611/2019)