BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0086/19 12/06/2020 GOVERN - TRIBUTS. Sanció per la comissió d’una infracció per falsa declaració prevista a l’article 247-1 de la Llei 5/2004 del Codi de Duana. (2000008/2019)
0077/18 12/06/2020 RESOLUCIONS D’ENTITATS BANCÀRIES - Instruments de resolució relatius a l’entitat bancària - indemnització per l’amortització d’accions preferents. (1000046/2016)
0087/19 12/06/2020 COL.LEGI D’ADVOCATS – EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D’ADVOCAT La col·legiació d’advocat s'ha de fer respectant els requisits del moment de la sol·licitud (1000100/2017)
0084/19 12/06/2020 CTU. Inadmissibilitat del recurs. Resolució que estima recurs d’alçada i ordena retroacció procediment no és un acte susceptible de recurs. (1000056/2015)
0078/19 12/06/2020 GOVERN - REGLAMENT ESTADÍSTIC Addenda a conveni substitutiu de procediment expropiatori. Reversió de bé que no s’ha destinat a la finalitat prevista al conveni. No és necessari seguir procediment previst a l’art. 87 del Codi de l’Administració. (2000004/2017)
0075/19 12/06/2020 CTU - Qualificació urbanística motivada. Reducció d’edificabilitat de la parcel·la és possible (2000033/2018)
0072/19 12/06/2020 GOVERN - COMISSIÓ TÈCNICA TRIBUTÀRIA. Deducció IGI béns pel gaudi dels socis. No procedeix (2000010/2019)
0061/19 12/06/2020 GOVERN - COL.LEGIS PROFESSIONALS. Legitimació de col·legi oficial per recórrer autorització per exercir professió. (2000087/2018)
0017/19 12/06/2020 GOVERN - COS DE BANDERS. Sanció caça. Competència delegada del Ministre en el Director Cos Banders. Sanció per traslladar mufló trossejat sense autorització. (2000039/2018)
A024/20 04/06/2020 Incident de Nul·litat - (6000147/2018)
0142/19 29/05/2020 Blanqueig de diners o valors, furt amb accés il·lícit a casa habitada amb grau de temptativa - Elements típics requerits pel delicte de Blanqueig (6000076/2019)
0037/20 29/05/2020 Tràfic de producte estupefaent cocaïna, consum de producte estupefaent cocaïna - Comís i aplicació d'atenuant (6000115/2019)
A034/20 21/05/2020 Incident Nul·litat - Inadmetre a tràmit (6000022/2020)
A036/20 18/05/2020 Recurs incident de nul·litat - Dret a la llibertat i a la jurisdicció - inadmissió Recurs (6000024/2020)
A008/20 15/05/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar -Desestiment Recurs (1080219/2019)
A011/20 12/05/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (6000079/2019)
A027/20 12/05/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000012/2020)
A035/20 12/05/2020 Delicte de Robatòri - Prorroga Presó provisional extradit - (Ext. 6000224/18)
A033/20 07/05/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar (1080061/2020)
A006/20 07/05/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar (2080273/2019)