BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A368/20 28/05/2021 Retorn claus propietari. Arrendatari mort (4000132/2020)
A357/20 28/05/2021 Modificació via recurs de l'objecte de la pretensió (5000226/2015)
A355/20 28/05/2021 INADMISSIÓ (7000507/2015)
A350/20 28/05/2021 Menors (2000027/2016)
A302/20 28/05/2021 ACLARIMENT (6000577/2018)
A148/20 28/05/2021 ACLARIMENT contra manca condemna en costes instància i complement fonament de dret, no es va imprimir (3000451/2018)
A142/21 28/05/2021 INADMISSIÓ (4000090/2016)
A140/20 28/05/2021 Rectificar (6000052/2020)
A130/21 28/05/2021 INADMISSIÓ (2000839/2020)
A123/20 28/05/2021 Fallida.- Requisits (5000410/2018)
A103/21 28/05/2021 INADMISSIÓ (1000637/2019)
A076/21 28/05/2021 INADMISSIÓ (6000413/2019)
A047/21 28/05/2021 Recurs reclamant visites lliures amb el menor i no supervisades (2000018/2017)
A029/21 28/05/2021 INADMISSIÓ (5000468/2019)
A011/21 28/05/2021 INADMISSIÓ (1000119/2020)
A004/21 28/05/2021 Jurisdicció voluntària. Destí del dipòsit en cas d'arxiu (1000648/2019)
A003/21 28/05/2021 Jurisdicció voluntària. Destí del dipòsit en cas d'arxiu (1000648/2019)
0031/20 28/05/2021 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i rescabalament del dany causat; article 10 de la LQJ (80000080/2015 - TSJ 0031/2020))
0030/20 28/05/2021 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i rescabalament del dany causat; article 10 de la LQJ (9000941/2016 - TSJ 0030/2020)
A0020/21 21/05/2021 Major de lesions doloses - Revocació pena (0000027/2018)