BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0058/19 26/06/2019 Custòdia compartida (3000060/2017)
0050/19 26/06/2019 LABORAL- característiques contracte de treball administrador únic societat (2000417/2017)
0033/19 26/06/2019 CORRETATGE- HONORARIS- PAPER DEL COMISSIONISTA - EVOLUCIÓ JURISPRUDÈNCIA (2000355/2017)
0298/18 26/06/2019 CONTRACTE CORRETATGE - INTERVENCIÓ DECISIVA - MANCA DE PROVA (7000491/2015)
0436/18 26/06/2019 BANCARI- GESTIÓ DE VALORS - MANCA DE PROVA DEL MANDAT (4100436/2006)
0135/18 26/06/2019 LAUDE ARBITRAL- ANUL·LACIÓ- NATURALESA - IMPROCEDÈNCIA
0079/18 26/06/2019 EXEQUATUR
0493/15 26/06/2019 EXEQUATUR
0419/18 26/06/2019 LABORAL- comiat disciplinari - abús de confiança (2000185/2017)
0091/19 26/06/2019 LABORAL- desistiment justificat-assetjament (5000170/2018)
0120/19 26/06/2019 LABORAL- existència relació laboral NO- treballs familiars SI (2000222/2016)
A006/18 26/06/2019 Aclariment per error en matèria de costes (4600077/2014)
A009/17 26/06/2019 INADMISSIÓ - ERROR JUDICIAL (6000435/2016)
6000177/2018 14/06/2019 CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR; CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR; DIFUSIÓ DE DROGA TÒXICA CÀNNABIS EN CENTRE PENITENCIARI.
6000050/2018 14/06/2019 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
6000018/2018 14/06/2019 ESTAFA QUALIFICADA
6000022/2019 14/06/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000022/2018 14/06/2019 LESIONS DOLOSES - LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA.
6000084/2018 14/06/2019 LESIONS DOLOSES
6000131/2018 14/06/2019 TRÀFIC DE DROGUES TÒXIQUES (MDMA) - INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI - POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI