BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0017/2020 23/03/2020 Robatori Qualificat fent ús d'arma - Reducció de Pena (6000109/2019)
0011/2020 23/03/2020 Contraban per valor superior a 18.000€ - Qualificació del Delicte - Error de prohibició (6000072/2019)
A004/2020 19/03/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000407/2019) - Correctiu
004/2020 17/03/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000407/2019)
A016/2020 12/03/2020 Delicte de tortura, coaccions, amenaces condicionals a autoritat o funcionari i prevaricació - Manca de tipicitat (600005/2020)
6000095/2019 06/03/2020 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA LLEU (ALTRES ACCIDENTS)
0007/20 05/03/2020 IIMF - Intercanvi d’informació en matèria fiscal (2000001/2020)
0006/20 05/03/2020 IIMF - Intercanvi d’informació en matèria fiscal (1000002/2020)
0141/19 28/02/2020 Importació droga tòxica cocaïna destinada en part a la venta i continuat de consum de droga tòxica cocaïna - Revisió Pena (6000096/2019)
0079/19 28/02/2020 Maltractament amb crueltat animal - Prova insuficient- Desvirtuació presumpció d'innocència (6000090/2018)
A074/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caràcter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A072/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caràcter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A064/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caracter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A066/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - manca de potestat del Tribunal de Corts per recercar informació patrimonial - (6000173/2016)
A060/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - manca de potestat del Tribunal de Corts per recercar informació patrimonial - (6000173/2016)
A101/18 28/02/2020 Blanqueig de diners -Urgent i Preferent 41.1 annexió de causa - vulneració drets, defensa i presumpció innocència (0000086/2018)
A076/19 28/02/2020 Blanqueig de diners - retenció de l'IRPF - No competència a jurisdicció Penal impost IRPF (6000173/2016)
A126/19 28/02/2020 Continuat d'amenaces condicionals - Revocació Parcial Pena (4000599/2015)
A129/19 28/02/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Revocació Pena- Negació substitució Pena (1080029/2017)
A120/19 28/02/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Revocació Condemna (2080117/2017)