BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A078/19 24/09/2019 Lesions per imprudència greu valoració de l'IPP (5080059/2016)
A077/19 24/09/2019 Revocació condemna amb substitució de pena (2080029/2016))
A076/19 24/09/2019 Revocació condemna amb substitució de pena (1080219/2018)
A075/19 24/09/2019 Recurs a denegació d'autorització per conduir en horari laboral (4000095/2018)
A074/19 24/09/2019 Revocació condemna amb substitució de pena (5080107/2018)
A073/19 24/09/2019 Revocació condemna (5080079/2018)
A072/19 24/09/2019 Revocació condemna (5080057/2018)
0032/2019 24/09/2019 Recurs amenaces no condicionals (6000149/2017)
0033/19 24/09/2019 Delicte de comissió per omissió d'homicidi per imprudència greu (6000100/2016)
6000092/2018 10/09/2019 LESIONS DOLOSES
6000152/2018 10/09/2019 ESTAFA QUALIFICADA
A133/18 06/09/2019 AUTE ACLARIMENT (1000102/2014)
A082/19 02/09/2019 Recurs valoració Pretium doloris i import indemnització (5080115/2018)
A070/19 07/08/2019 Recurs denegació benefici de la semi llibertat (Exe 0000014/2019)
6000111/2018 30/07/2019 delicte menor de lesions per imprudència greu.
A343/18 30/07/2019 Segrest internacional d'un menor. Conveni de La Haia de 1980. Excepcions. (Guàrdia 080/18)
A148/19 30/07/2019 Execució-Impugnació acord del Saig-despeses extraordinàries. (2000108/2018)
A020/19 30/07/2019 Prejudicialitat Penal (2100416/2011)
0219/19 30/07/2019 Transacció. (2000221/2016)
0119/19 30/07/2019 Guarda compartida. Valoració prova pericial. (2000316/2017)