BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0077/19 24/09/2020 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Suspensió de les prestacions d’incapacitat temporal (2000048/2018)
0074/19 24/09/2020 TRIBUTS-IS. Determinació de la liquidació de l’impost de societats -tractament fiscal conforme a l’aportació de béns immobles a la societat en concepte d’ampliació de capital social (1000036/2018)
0071/19 24/09/2020 CONCURS PÚBLIC - Adjudicació de la concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida (2000027/2018)
A013/20 24/09/2020 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Prescripció de l’acció. Distinció entre danys permanents i continuats (1000025/2019)
A055/20 24/09/2020 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS D’APEL.LACIÓ (1000096/2016)
A029/20 24/09/2020 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS D’APEL.LACIÓ (1000012/2020)
A015/20 24/09/2020 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Intercanvi d’informació fiscal. (2000084/2018)
A010/20 24/09/2020 INCIDENT D’EXECUCIÓ. Pagament dels interessos legals contemplats en la sentència ferma. (2000052/2019)
0077/20 21/09/2020 TRANSACCIÓ (1000597/2018)
6000116/2017 21/09/2020 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
0162/20 14/09/2020 TRANSACCIÓ (5000316/2018)
0076/20 14/09/2020 TRANSACCIÓ (1000598/2018)
A111/20 10/09/2020 ARXIVA ACTUACIONS (2000611/2019)
A090/20 10/09/2020 JUSTÍCIA GRATUÏTA (4000251/2018-01)
A065/20 10/09/2020 JUSTÍCIA GRATUÏTA (7000376/2019-01)
6000229/2018 03/09/2020 CAÇA, PESCA I TRÀFIC D'ESPÈCIES AMENAÇADES O PROTEGIDES
A070/20 12/08/2020 JUSTÍCIA GRATUÏTA (2000001/2020)
6000216/2017 12/08/2020 TRÀFIC DE DROGUES TÒXIQUES (COCAïNA)
6000127/2019 12/08/2020 INJÚRIA
6000098/2019 12/08/2020 DANYS DOLOSOS