BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A368/19 17/12/2019 JUSTÍCIA GRATUÏTA DIRECTA DONANT LLOC PER MANCA DE RECURSOS ECONÒMICS
A341/19 17/12/2019 JUSTICIA GRATUITA; petició de la sol.licitud una volta presentada la contesta de la demanda però acreditant una situació econòmica desfavorable sobrevinguda. (1000030/19)
A095/19 16/12/2019 Incident Nul·litat - Inadmet a tràmit
A0109/19 16/12/2019 Desistiment Recurs (1080023/2019)
A067/19 13/12/2019 AUTE INCIDENT D'EXECUCIÓ (0000005/2017)
0064/19 13/12/2019 FUNCIÓ PÚBLICA. Complement de la Mútua 100% de les retribucions que corresponen al treballador en cada moment (2000102/2017)
0081/19 13/12/2019 IMMIGRACIÓ - Expulsió i prohibició d’entrada de 2 anys. Delicte contra la seguretat del tràfic jurídic. Proporcionalitat. Durada del procediment judicial. (2000023/2019)
0033/19 13/12/2019 FUNCIÓ PÚBLICA. Mesures de congelació salarial. Diferències entre els funcionaris que percebien més o menys de 2.000 euros mensuals. Principi d’igualtat. (2000057/2018)
0065/19 13/12/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL. Revisió de l’atorgament de pensió d’invalidesa de malaltia comuna (1000010/2018)
0059/19 13/12/2019 RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA - sol·licitud d’obertura d’un comerç (2000060/2018)
0053/19 13/12/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL extinció de la prestació econòmica per incapacitat temporal (1000017/2018)
0056/19 13/12/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL revisió pensió de viduïtat (2000012/2019)
0050/19 13/12/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL. Pensió d’invalidesa per accident laboral - càlcul del grau de menyscabament (2000029/2018)
A009/19 13/12/2019 Aclariment error material (TSJ 040/2019)
A008/19 13/12/2019 Aclariment error material (TSJ 039/2019)
6000157/2017 11/12/2019 delicte menor de revelació d'informació per autoritat o funcionari
A072/18 10/12/2019 Recurs in-admissió a tràmit incident de Nul·litat
A074/18 10/12/2019 Recurs in-admissió a tràmit incident de Nul·litat
A095/18 10/12/2019 Recurs in-admissió a tràmit incident de Nul·litat
A101/18 10/12/2019 Recurs in admissió a tràmit incident de Nul·litat