BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
055/94 14/07/1995 Petició revocada contrària a Dret (AD-055-1/94)
061/94 14/07/1995 Reclamació de pensió d'invalidesa malaltia. (SS-061-1/94)
057/94 14/07/1995 Sanció per infracció a la legislació sobre la contaminació per produir sorolls. (AD-057-1/94)
046/94 14/07/1995 Sol·licitud pensió d'invalidesa per malaltia del grup II. (SS-046-2/94)
033/94 14/07/1995 Atribució pensió d'invalidesa derivada de malaltia per accident de treball. (SS-033-1/94)
038/94 14/07/1995 Sol·licitud de pensió del Grup II. (SS-038-2/94)
93/098 14/07/1995 Reconeixement de grup d'invalidesa malaltia (93-098)
0007/95 14/07/1995 Homicidi per imprudència.- Danys per imprudència.- Responsabilitat civil. (0007/95)
0011/95 14/07/1995 Responsabilitat civil per accident.- Perjudici estètic. (0011/95)
0033/95 14/07/1995 Introducció de moneda falsa.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència.- Narració dels fets.- Intervenció policial. (0033/95)
0015/95 14/07/1995 Canvi de plaques de matrícula- Narració dels fets- Error en l’apreciació de la prova- Presumpció d’innocència- Prova d’indicis (0015/95)
0013/95 14/07/1995 Lesions per imprudència- Defecte o excés de jurisdicció o de competència- Presumpció d’innocència- Principi acusatori- (0013/95)
0050/94 22/06/1995 Emissió de xec sense provisió de fons.- Responsabilitat civil.- Despeses processals. (0050/94)
0000/95 13/06/1995 Responsabilitat civil.- Error en l’apreciació de la prova.- Justa apreciació de l’import de la indemnització.
0048/94 13/06/1995 Lesions i Danys per imprudència.- Conducció sota la influència de begudes alcohòliques.- Error apreciació prova- Responsabilitat civil (0048/94)
0040/94 09/06/1995 Lesions per imprudència.- Responsabilitat civil.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència.- Concurrència de culpes. (0040/94)
023/94 08/06/1995 Demanda de responsabilitat administrativa (AD-023-1/94)
016/94 08/06/1995 Dret a obtenir els triennis o quinquennis durant els anys treabllats per l'administració. (AD-016-2/94)
93/083 08/06/1995 Infracció dels principis de publicitat i concurrència en el concurs convocat per al subministrament dels llits clínics. (93-083)
017/94 08/06/1995 Desestimació tàcita de la sol·licitud que l'Administració es fes càrrec de les despeses d'un suplent d'escola (AD-O17-1/94)