BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
AD-094-2/98 02/11/1998 COMPETÈNCIA DE LA JURISDICCIÓ ADMINISTRATIVA.AD-094-2/98
0013/98 28/10/1998 Imprudència amb danys. Accident de trànsit. Responsabilitat civil. Narració dels fets. Error probatori (0013/98)
0008/98 28/10/1998 Imprudència amb lesions. Accident de trànsit. Contradicció de motius d'impugnació. Concurrència de culpes. Responsabilitat civil (0008/98)
SS-110-1/97 20/10/1998 CASS. PENSIÓ DE VELLESA. Art. 41 Reglament tècnic:SS-110-1/97
AD-136-1/97 20/10/1998 AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL.AD-136-1/97
AD-022-1/97 20/10/1998 COMUNS. PRINCIPI DE LA JERARQUIA DE LES NORMES JURÍDIQUES.AD-022-1/97
AD-027-2/97 20/10/1998 COMUNS. AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS.AD-027-2/97
AD-021-2/97 20/10/1998 INSPECCIÓ DE TREBALL. Sancions per contravenir la legislació laboral.AD-021-2/97
SS-132-1/97 20/10/1998 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.SS-132-1/97
E96-0302 20/10/1998 INCIDENT D’EXECUCIÓ D’ACTE ADMINISTRATIU.E96-0302
AD-015-2/97 18/10/1998 INFRACCIONS A LA NORMATIVA LABORAL.AD-015-2/97
AD-128-1/97 08/10/1998 AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL PRIVILEGIADA.AD-128-1/97
0006/98 08/10/1998 Lesions doloses. Responsabilitat civil (0006/98)
0007/98 08/10/1998 Imprudència amb lesions. Responsabilitat civil. Reglament de la CASS (0007/98)
0004/98 08/10/1998 Furt. Comptes bancaris (0004/98)
0014/98 28/09/1998 Imprudència amb lesions. Quantum indemnitzador (0014/98)
0009/98 28/09/1998 Imprudència amb lesions. Responsabilitat civil solidària i subsidiària. Pluralitat de causes (0009/98)
AD-007-2/97 21/09/1998 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. COMÚ D’ENCAMP.AD-007-2/97
AD-050-2/96 21/09/1998 URBANISME. Església de Santa Eulàlia d’Encamp.AD-050-2/96
AD-037-1/97 21/09/1998 PERMANÈNCIES MÈDIQUES.AD-037-1/97