BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0005/99 01/06/1999 Aute en execució de sentència. Responsabilitat civil. Congruència: prohibició d'estatuir ultra petita (0005/99)
0001/99 01/06/1999 Robatori. Consum d'estupefaents. Coautoria. Responsabilitat civil. Solidaritat (0001/99)
SS-028-2/98 31/05/1999 CASS. INVALIDESA MALALTIA.SS-028-2/98
E97-0496 31/05/1999 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.E97-0496
SS-007-1/97 31/05/1999 INCOMPETÈNCIA DE LA JURISDICCIÓ ADMINISTRATIVA.SS-007-1/97
AD-145-2/97 31/05/1999 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.AD-145-2/97
AD-004-2/98 31/05/1999 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.AD-004-2/98
0003/99 28/04/1999 Imprudència amb resultat de mort. Responsabilitat civil. Petició global i individualització (0003/99)
0023/98 28/04/1999 Estafa. Autoria i encobriment. Indemnització solidària. Narració dels fets provats en la sentència. Principi acusatori (0023/98)
0028/98 28/04/1999 Imprudència amb resultat de lesions i danys. Accident de trànsit. Responsabilitat civil (0028/98)
0029/98 28/04/1999 Estafa. Responsabilitat civil. Conveni de liquidació de les responsabilitats civils relacionades amb el delicte d'estafa (0029/98)
AD-083-2/97 21/04/1999 HELISUPERFÍCIE PRIVADA. LEGALITZACIÓ PER ACORD DEL GOVERN.AD-083-2/97
SS-027-1/98 21/04/1999 CASS. INVALIDESA MALALTIA: càlcul del percentatge global d’incapacitat.SS-027-1/98
SS-157-2/97 21/04/1999 CASS. PENSIÓ D’INVALIDESA MALALTIA. Carència exigible.SS-157-2/97
AD-011-1/95 21/04/1999 CADUCITAT DE LA INSTÀNCIA.AD-011-1/95
AD-089-2/97 21/04/1999 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.AD-089-2/97
0030/98 24/03/1999 Imprudència amb resultat de lesions. Conducció de vehicle sota la influència de begudes alcohòliques. Danys per imprudència (0030/98)
SS-001-1/98 17/03/1999 CASS. INVALIDESA PER MALALTIA.SS-001-1/98
SS-001-1/98 17/03/1999 CASS. INVALIDESA PER MALALTIA.SS-001-1/98
AD-003-1/98 17/03/1999 RESPONSABILITAT ADMINSITRATIVA.AD-003-1/98