BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
Á034/2020 28/04/2020 Recurs presó Provisional - Major d'Introducció de gran quantitat de producte estupefaent (6000022/2020)
A032/2020 23/04/2020 Recurs presó Provisional - Major d'Introducció de gran quantitat de producte estupefaent i consum del mateix producte (6000017/2020)
A031/2020 16/04/2020 Recurs Presó provisional - Major abús sexual sobre menor de 14 anys amb qui es conviu (6000120/2020)
A030/2020 16/04/2020 Recurs presó Provisional - Major d'Introducció de gran quantitat de producte estupefaent (6000022/2020)
0029/2020 15/04/2020 Recurs Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000115/2020)
A020/2020 14/04/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000008/2020)
A020/2020 14/04/2020 Recurs Urgent i Preferent - Inadmissió ad limine litis (6000173/2016)
A012/2020 31/03/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (000095/2019)
A013/2020 23/03/2020 Lesions doloses amb l'ús d'un objecte amb perill de causar lesions mes greus a la víctima, influència mitjançant violència o intimidació en un denunciant en un procediment perquè modifiqui la seva actuació processal i amenaces lleus - Substitució pena per expulsió (6000057/2018 - EXEC. 0000191/2019)
A001/2020 23/03/2020 Amenaces condicionals, maltractaments en l'àmbit domèstic, injúries a l'autoritat, violació de domicili, resistència lleu, amenaces lleus i possessió per consum de marihuana - Revocació pena aplicació Indult (1080011/2018)
0017/2020 23/03/2020 Robatori Qualificat fent ús d'arma - Reducció de Pena (6000109/2019)
0011/2020 23/03/2020 Contraban per valor superior a 18.000€ - Qualificació del Delicte - Error de prohibició (6000072/2019)
A004/2020 19/03/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000407/2019) - Correctiu
004/2020 17/03/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000407/2019)
A016/2020 12/03/2020 Delicte de tortura, coaccions, amenaces condicionals a autoritat o funcionari i prevaricació - Manca de tipicitat (600005/2020)
6000095/2019 06/03/2020 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA LLEU (ALTRES ACCIDENTS)
0007/20 05/03/2020 IIMF - Intercanvi d’informació en matèria fiscal (2000001/2020)
0006/20 05/03/2020 IIMF - Intercanvi d’informació en matèria fiscal (1000002/2020)
0141/19 28/02/2020 Importació droga tòxica cocaïna destinada en part a la venta i continuat de consum de droga tòxica cocaïna - Revisió Pena (6000096/2019)
0079/19 28/02/2020 Maltractament amb crueltat animal - Prova insuficient- Desvirtuació presumpció d'innocència (6000090/2018)