BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A062/20 15/01/2021 recurs incident Nul·litat - Extemporaneïtat del recurs (0000062/2020 - 6000022/2020)
A069/20 07/01/2021 recurs incident Nul·litat - (6000173/2016)
A068/20 07/01/2021 recurs incident Nul·litat - (6000173/2017)
A080/20 30/12/2020 Major de lesions doloses emprant mitjans amb perill de causar la mort o lesions més greus a la víctima - Benefici penitenciari de la semillibertat (6000054/2018 - Ex. 191/2019)
A033/20 24/12/2020 Recusació (6000096/2020)
A032/20 24/12/2020 Recusació (6000097/2020)
A313/19 22/12/2020 Aclariment (2000557/2015)
A285/20 22/12/2020 Ddemanda laboral formulada a l'encontre d'una societat immersa en un procedimentt de cessació de pagaments i fallida (5000180/2020)
A163/20 22/12/2020 Costes judicials en matèria matrimonial; desistiment; presumpció de bona fe (5000014/2019)
A138/20 22/12/2020 Incident de nul·litat, no admissió a limine (1000247/2018)
A128/20 22/12/2020 Recusació pèrit judicial (6000172/2018)
A108/20 22/12/2020 Recusació de la pèrit judicial; necessitat d'audiència de les parts afectades (3000026/2019)
6000102/2018 22/12/2020 delicte major de blanqueig de diners provinents del tràfic de drogues
6000118/2019 22/12/2020 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT D'ESQUÍ) (117.2 C*)
A047/20 18/12/2020 AUTE RESOLUTIU - INCIDENT D’EXECUCIÓ (1000060/2018)
A065/20 18/12/2020 AUTE RESOLUTIU - INCIDENT D’EXECUCIÓ (1000061/2019)
A074/19 18/12/2020 AUTE ACLARIMENT (1000036/2018)
A015/20 18/12/2020 AUTE INADMISSIÓ - RECURS CONTRA INCIDENT DE NUL.LITAT (2000084/2018)
0049/20 18/12/2020 SEGURETAT SOCIAL – CASS Pensió de viduïtat. No es reuneixen els requisits de cotització prèvia quan ja s’ha obtingut un capital de jubilació i s’han retornat les cotitzacions a la branca de jubilació. (1000053/2019)
0037/20 18/12/2020 SEGURETAT SOCIAL - CASS Pensió de jubilació retardada. Els requisits de cotització prèvia es refereixen a la situació existent en complir els 65 anys. (1000075/2019)