BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
0079/19 26/11/2020 URBANISME. Límit d’edificació en el marge d’un riu. Restabliment de la legalitat vulnerada. Emplaçament dels interessats. LITISPENDÈNCIA. No concorren els seus requisits. (1000112/2017)
A071/20 26/11/2020 PROCEDIMENT ABREUJAT - Recurs contra un aute que declara preclòs el termini atorgat per tal de formular la contesta a la demanda administrativa (TSJ 0000019/2020 - 1000009/2020)
0055/20 20/11/2020 Major d'abusos sexuals amb prevalença a menor d'edat de més de catorze anys amb accés carnal - prevalença d'autoritat o situació (6000211/2018)
0056/20 20/11/2020 Major d'actes sexuals sense consentiment sobre persona de 14 anys per part d'ascendent - presumpció d'innocència i declaració de la víctima com a prova suficient (6000130/2018)
0070/20 20/11/2020 Major de Furt amb accés il·lícit a casa habitada- Prova insuficient i obtinguda il·legalment i presumpció d'innocència (6000030/2020),
0060/20 20/11/2020 Major d'influenciar o tractar d'influenciar mitjançant intimidació als intervinents en el procés - Principi de legalitat i taxativitat (6000056/2019)
0066/20 20/11/2020 Major d'importació de droga tòxica MDMA i de gran quantitat de cannabis- Proporcionalitat de la pena (6000021/2020)
0043/20 20/11/2020 Contravenció penal de danys dolosos i maltractaments corporals - Eximent de legitima defensa (6000114/2019)
A058/20 20/11/2020 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia- Autorització per conduir en horari laboral (5080082/2020))
6000037/2019 19/11/2020 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC; LESIONS DOLOSES
6000233/2018 19/11/2020 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT D'ESQUÍ)
6000001/2020 19/11/2020 CREBANTAMENT DE PENA D'ARREST
6000141/2019 19/11/2020 LESIONS DOLOSES
6000125/2018 19/11/2020 LESIONS DOLOSES (VIOLÈNCIA SOBRE MENORS)
6000160/2017 19/11/2020 ACTES SEXUALS SENSE CONSENTIMENT
6000200/2018 19/11/2020 XANTATGE
6000190/2018 19/11/2020 APROPIACIÓ INDEGUDA
0239/19 16/11/2020 Incident de nul·litat (2100354/2014)
0291/20 16/11/2020 EXEQUÀTUR aplanament
0085/20 16/11/2020 TRANSACCIÓ (5000413/2018)