BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
A111/2019 19/06/2020 Incident de Nul·litat - (6000118/2017)
A008/20 19/06/2020 Aclariment (1080219/2019)
A126/19 19/06/2020 Lesions Doloses que requereixen de tractament mèdic posterior a la 1ª assistència - Revocació parcial pena condicional (6000019/2016)
A138/19 19/06/2020 Lesions havent utilitzat armes, objectes o mitjans amb perill de causar la mort o lesions greus - Revocació Parcial Pena condicional (4000050/2016)
A143/19 19/06/2020 Lesions Doloses - Quantum Indemnització (1080227/2018)
A014/20 19/06/2020 Lesions per imprudència greu - Quantum Responsabilitat Civil (2080134/2018)
A130/19 19/06/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Injúries a funcionari i amenaces lleus - Revocació pena - Aplicació Indult (1870149/2012)
A002/20 19/06/2020 Recurs incident de nul·litat - Inadmissió Recurs (1080142/2017)
0095/18 19/06/2020 Corrupció i tràfic d'influències comés per autoritat o funcionari- elements constitutius de delicte (6000143/2017)
A304/19 17/06/2020 Menor en situació de desemparament i atribució al pare de la seva guarda i custòdia; oposició per part de la progenitora (2000031/2016)
A246/19 17/06/2020 Modalitats de contacte dels menors en relació amb el seu progenitor, import de la pensió d'aliments (2000027/2016)
A098/20 17/06/2020 INADMISSIÓ INCIDENT DE NUL·LITAT (2000409/2019)
A002/20 17/06/2020 Modalitats de contacte dels menors en relació amb el seu progenitor, trobant-se un d'ells internat en un centre especialitzat (2000027/2016)
A053/20 12/06/2020 INADMISSIÓ (5000208/2019)
A052/20 12/06/2020 INADMISSIÓ (1000555/2019-07)
A044/20 12/06/2020 INADMISSIÓ (9000346/2019)
A035/20 12/06/2020 JUSTÍCIA GRATUÏTA (6000001/2020)
0054/19 12/06/2020 ENTITATS FINANCERES. Procés de resolució BPA. Transmissió d’actius a l’entitat pont. Valoració de la prova sobre la qualificació de client no traspassable. (2000053/2018)
0066/19 12/06/2020 FUNCIÓ PÚBLICA. Ordre verbal a un agent de policia de retornar un gos propietat de l’Administració. Retirada de la prima corresponent. (1000044/2018)
0057/19 12/06/2020 DUANA. Sanció per falsa declaració. Determinació del valor aplicable. No es tracta d’un vehicle clàssic. Responsabilitat de l’importador. (2000082/2018)