BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
6000228/2018 11/02/2020 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000023/2019 11/02/2020 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - MALTRACTAMENTS
A147/19 10/02/2020 Recurs Incident de Nul·litat - In admissió (0000080/2019)
A139/19 10/02/2020 Recurs Incident de Nul·litat - In admissió (4000844/2019)
6000111/2019 06/02/2020 LESIONS DOLOSES
6000097/2019 06/02/2020 FURT
6000113/2019 06/02/2020 ESTAFA PRIVILEGIADA
6000035/2019 06/02/2020 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
TSJC 361/19 05/02/2020 Inadmissió a tràmit-incident de nul·litat (6000264-2019)
A015/20 05/02/2020 JUSTICIA GRATUITA DIRECTE
A137/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A134/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A136/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A133/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A079/18 05/02/2020 Recurs Urgent i Preferent - Desistir del Recurs (0000077/2018)
A135/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A132/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A003/20 03/02/2020 Delicte d'encobriment - Indult - concepte reincidència (6000106/2018)
6000150/2018 28/01/2020 delicte menor d’estafa privilegiada en serveis d’hoteleria per un import superior a 600 €
A112/19 24/01/2020 Tràfic de producte estupefaent marihuana en la modalitat d'intruducció, venda i cessió menors - Suspensió de l'execució de la pena (60000147/2018)