BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
A036/2020 18/05/2020 Recurs incident de nul·litat - Dret a la llibertat i a la jurisdicció - inadmissió Recurs (6000024/2020)
A011/2020 12/05/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (6000079/2019)
A027/2020 12/05/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000012/2020)
A035/2020 12/05/2020 Delicte de Robatòri - Prorroga Presó provisional extradit - (Ext. 6000224/18)
A033/2020 07/05/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar (1080061/2020)
A006/2020 07/05/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar (2080273/2019)
A024/2020 07/05/2020 Tràfic de producte estupefaent marihuana en la modalitat d'introducció, venda i cessió menors - Comput arrest provisional amb control monitoritzat (60000147/2018- Exe 000126/2019)
Á034/2020 28/04/2020 Recurs presó Provisional - Major d'Introducció de gran quantitat de producte estupefaent (6000022/2020)
A032/2020 23/04/2020 Recurs presó Provisional - Major d'Introducció de gran quantitat de producte estupefaent i consum del mateix producte (6000017/2020)
A031/2020 16/04/2020 Recurs Presó provisional - Major abús sexual sobre menor de 14 anys amb qui es conviu (6000120/2020)
A030/2020 16/04/2020 Recurs presó Provisional - Major d'Introducció de gran quantitat de producte estupefaent (6000022/2020)
0029/2020 15/04/2020 Recurs Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000115/2020)
A020/2020 14/04/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000008/2020)
A020/2020 14/04/2020 Recurs Urgent i Preferent - Inadmissió ad limine litis (6000173/2016)
A012/2020 31/03/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (000095/2019)
A013/2020 23/03/2020 Lesions doloses amb l'ús d'un objecte amb perill de causar lesions mes greus a la víctima, influència mitjançant violència o intimidació en un denunciant en un procediment perquè modifiqui la seva actuació processal i amenaces lleus - Substitució pena per expulsió (6000057/2018 - EXEC. 0000191/2019)
A001/2020 23/03/2020 Amenaces condicionals, maltractaments en l'àmbit domèstic, injúries a l'autoritat, violació de domicili, resistència lleu, amenaces lleus i possessió per consum de marihuana - Revocació pena aplicació Indult (1080011/2018)
0017/2020 23/03/2020 Robatori Qualificat fent ús d'arma - Reducció de Pena (6000109/2019)
0011/2020 23/03/2020 Contraban per valor superior a 18.000€ - Qualificació del Delicte - Error de prohibició (6000072/2019)
A004/2020 19/03/2020 Urgent i Preferent 41.1 CA - Inadequació procediment (0000407/2019) - Correctiu