BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
6000150/2018 28/01/2020 delicte menor d’estafa privilegiada en serveis d’hoteleria per un import superior a 600 €
6000167/2018 21/01/2020 delicte menor d’estafa privilegiada en serveis d’hosteleria
6000198/2018 21/01/2020 delicte menor de lesions per imprudència greu.
6000039/2019 21/01/2020 DELICTE MENOR DE DESHOBEDIÈNCIA GRAU A L'AUTORITAT ADMINISTRATIVA, C.P. DE POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PENAL CONSUM PROPI toxicitat similar per al consum propi.
6000052/2019 21/01/2020 ESTAFA QUALIFICADA
A064/19 21/01/2020 AUTE RECTIFICATIU ERROR MATERIAL (2000102/2017)
6000020/2019 14/01/2020 VIOLACIÓ DE DOMICILI AMB VIOLÈNCIA O INTIMIDACIÓ - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - LESIONS DOLOSES
0322/18 31/12/2019 ACCIÓ REINVIDICATÒRIA. aplanament demanda-no costes en no haver estat requerit de manera extrajudicial (7000248/2018)
6000070/2019 23/12/2019 ESTAFA
A091/19 20/12/2019 Recurs Autorització Conduir (4080082/2019)
A101/19 20/12/2019 Revocació Condemna (2080249/2018)
A114/19 20/12/2019 Substitució Pena Revocada (5080063/2017)
A108/19 20/12/2019 Revocació Condemna (5080009/2017)
A063/19 20/12/2019 Recurs imports - Responsabilitat civil (2080079/2017)
A0098/19 20/12/2019 Revocació Condemna (2080265/2018)
0104/19 20/12/2019 Recurs delicte de Receptació de delicte - Valoració de la Prova (6000142/2017)
0105/19 20/12/2019 Recurs Delicte de lesions doloses- Error de valoració (6000061/2018)
6000007/2019 19/12/2019 dos delictes majors d’amenaces amb arma i un delicte menor de port d’arma il·legal
6000103/2019 18/12/2019 MALTRACTAMENT
6000093/2019 18/12/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI