BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA

Jurisdicción

Palabras a buscar o núm. de sentencia
Preferentemente utilizad solo valores alfanuméricos, sin signos de puntuación ni acentos
Buscar frase exacta
Buscar palabras en texto

Fecha resuelta entre el y el


Numero Fecha Título sentencia
A350/18 04/12/2018 Justicia Gratuïta (TSJC 350/2018)
A350/18 04/12/2018 Justicia Gratuïta (TSJC 350/2018)
A257/18 04/12/2018 No es pot establir data futura i certa d'inici sistema custodia compartida, aliments (6000279/2017)
0038/18 30/11/2018 Accident de circulació (7000090/2016)
0302/18 30/11/2018 Laboral acomiadament 104.6 maltractament i injúries concepte (3000098/2018)
A260/18 27/11/2018 Mesures provisionalissimes (5000197/2018)
0228/18 27/11/2018 Guarda i custòdia règim de visites i pensió d'aliments (1000288/2016)
0317/18 27/11/2018 Arrendament Urbans (4000192/2017)
0054/18 27/11/2018 Vicis de construcció (4100229/2013)
A136/18 27/11/2018 Incident de nul·litat contra aute d'inadmisió de recurs (6000143/2016)
0387/17 27/11/2018 Accident de circulació (7000190/2014)
A212/17 27/11/2018 Prejudicialitat (3000087/2017)
0225/18 27/11/2018 Aliments majors d'edat preclusió dels fets nous (20000474/2016)
A189/18 27/11/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT. (3000355/2015)
0285/18 27/11/2018 Laboral acomiadament en forma indeguda (6000154/2017)
0251/18 27/11/2018 Compravenda mercaderia consentiment (7000557/2016)
0249/18 27/11/2018 Laboral, acomiadament vs desistiment, indemnització reconvencional en el procediment laboral (20000483/2015)
0242/18 27/11/2018 Modificació pensió aliments majors edat (5000405/2016)
0180/18 27/11/2018 Minims comunitat equitat (6000321/2015)
0346/18 27/11/2018 Arrendaments Urbans incompliment contractual (3000465/2015)