Número de Registre Tributari del CSJ

Published on Tuesday, 18 December 2012

COMUNICAT DEL CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA

L’article 65 de la llei 11/2012 del 21 de juny, estableix com a requisit formal

per a la deducció de l’IGI suportat, estar en possessió del document justificatiu

de l’operació, que ha de complir amb els requisits establerts

reglamentàriament pel Decret de data 24/10/2012, on s’estableix un sèrie de

requisits formals en matèria de facturació.

Per tal de donar compliment a l’article 33 de l’esmentat Reglament, informem

els nostres proveedors que totes les factures adreçades al Consell Superior de

la Justícia, amb domicili al carrer Prat de la Creu, núm. 8, 3er. pis d’Andorra la

Vella han de constar també del NRT següent:

D-059888-N

A Andorra la Vella, als 30 de novembre del 2012