BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0020/21 26/02/2021 Reclamació de despeses comunitàries a un propietari (1000378/2017)
A385/19 26/02/2021 INADMISSIO INCIDENT DE NUL·LITAT COSTES JUDICIALS (2000114/2019)
A385/19 26/02/2021 INADMISSIÓ INCIDENT DE NUL·LITAT (2000114/2019)
A290/20 26/02/2021 Impugnació acord del Saig (7000328/2018)
A266/20 26/02/2021 Incident d'execució de l'acord del Saig; doctrina dels actes propis (5000262/2018)
A262/20 26/02/2021 COSTES EN LA INSTÀNCIA (4000530/2017)
A202/19 26/02/2021 INCIDENT DE NUL·LITAT (6000281/2017)
A197/20 26/02/2021 Suspensió parcial del procediment pel que respecta a una part afectada en un procediment de cessació de pagaments i fallida (6100231/2011)
A191/20 26/02/2021 Mesures provisionals; pernocta (2000119/2020)
A149/20 26/02/2021 INADMISSIO INCIDENT DE NUL·LITAT (3000350/2017)
A120/20 26/02/2021 Mesures provisionals: guarda i custòdia (5000503/2019)
A097/20 26/02/2021 Recusació de la Saig en tenir compte bancari prop de l'entitat bancària que és part en el procediment (6000289/2018)
A096/20 26/02/2021 Determinar si la notificació de l'acord d'embargament del Saig en dia inhàbil pot comportar la seva nul·litat radical (6000288/2018)
0062/20 26/02/2021 Major de tràfic de droga tòxica marihuana, contravenció de consum individual de cànnabis - Valoració de la prova - Determinació de la prova (6000022/2020)
0087/20 26/02/2021 Contravenció d'apropiació indeguda - Principi de contradicció (6000117/2019)
0084/20 26/02/2021 Major d'abús sexual a dues menors de 14 anys per la persona que conviu - Valoració de la prova (6000009/2017)
0085/20 26/02/2021 Major de Contraban, associació il·lícita i blanqueig de diners - Comís de l'immoble - Valoració de la Prova (6000052/2017)
0078/20 26/02/2021 Major de Tràfic de droga tòxica en gran quantitat i contravenció de consum de cànnabis - Aplicació de l'execució de la responsabilitat Criminal (6000137/2019)
A079/20 26/02/2021 Major de Lesions Psiquíques que requereixen tractament, injuries , amenaces no condicionals - Cancel·lació Antecedents penals - Còmput termini pena complementaria (4400063/2011)
A083/20 26/02/2021 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia, lesions per imprudència greu - Revocació de Pena (2080259/2018)