BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000058/2019 11/02/2020 delicte menor d’injúries
6000118/2018 11/02/2020 d’un delicte major continuat d’estafa qualificada per import superior a 6.000 € i d’uns delictes menors continuats de creació de document inautèntic i usurpació d’identitat,
6000029/2019 11/02/2020 d’un delicte menor de venda de producte estupefaent tipus cànnabis o de toxicitat similar, d’un delicte menor de possessió de droga tòxica cocaïna pel propi consum; un delicte menor de consum en lloc públic de producte estupefaent cocaïna;contravenció penal continuada de consum de producte estupefaent cànnabis o toxicitat similar
6000216/2018 11/02/2020 delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic
6000088/2019 11/02/2020 delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 grams/litre de sang i per una contravenció penal de danys dolosos.
6000088/2019 11/02/2020 delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 grams/litre de sang i per una contravenció penal de danys dolosos.
6000228/2018 11/02/2020 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000023/2019 11/02/2020 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - MALTRACTAMENTS
A147/19 10/02/2020 Recurs Incident de Nul·litat - In admissió (0000080/2019)
A139/19 10/02/2020 Recurs Incident de Nul·litat - In admissió (4000844/2019)
6000113/2019 06/02/2020 ESTAFA PRIVILEGIADA
6000035/2019 06/02/2020 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
A015/20 05/02/2020 JUSTICIA GRATUITA DIRECTE
A137/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A134/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A136/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A133/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A079/18 05/02/2020 Recurs Urgent i Preferent - Desistir del Recurs (0000077/2018)
A135/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A132/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)