BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0056/19 13/12/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL revisió pensió de viduïtat (2000012/2019)
0050/19 13/12/2019 CASS – SEGURETAT SOCIAL. Pensió d’invalidesa per accident laboral - càlcul del grau de menyscabament (2000029/2018)
A009/19 13/12/2019 Aclariment error material (TSJ 040/2019)
A008/19 13/12/2019 Aclariment error material (TSJ 039/2019)
6000157/2017 11/12/2019 delicte menor de revelació d'informació per autoritat o funcionari
A072/18 10/12/2019 Recurs in-admissió a tràmit incident de Nul·litat
A074/18 10/12/2019 Recurs in-admissió a tràmit incident de Nul·litat
A095/18 10/12/2019 Recurs in-admissió a tràmit incident de Nul·litat
A101/18 10/12/2019 Recurs in admissió a tràmit incident de Nul·litat
A055/19 09/12/2019 INCIDENT DE NUL.LITAT - No dóna lloc al recurs de súplica/ reposició (1000025/2018)
A345/19 05/12/2019 INADMISSIO RECURS AUTE DE REPOSICIÓ (5000354/19)
A038/19 05/12/2019 INCIDENT DE NUL.LITAT - INADMISSIÓ A TRÀMIT (1000038/2018)
A087/18 05/12/2019 AUTE INCIDENT DE NUL.LITAT (2000072/2016)
0080/19 05/12/2019 IMMIGRACIÓ - Renovació de l’autorització de residència i treball (1000017/2019)
0083/18 05/12/2019 ARRENDAMENTS. (7000240/2016)
0009/19 05/12/2019 Acord nomenament magistrat (TSJ 040/2019)
0008/19 05/12/2019 Acord nomenament magistrat (TSJ 039/2019)
0003/19 05/12/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Execucions administratives)
6000101/2019 04/12/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI (
6000092/2019 04/12/2019 ESTAFA PRIVILEGIADA