BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0142/19 25/07/2019 Laboral-Acomiadament disciplinari- 104.6-maltractament i falta greu de respcte a un client (6000549/2016)
0118/19 25/07/2019 Laboral-acomiadament disciplinari 102-1NO-103.5NO-104.2NO-1047SI (7000156/2015)
A142/18 25/07/2019 AUTE. Recurs nul·litat d'actuacions per sentència Tribunal Constitucional (2000084/2018)
A055/19 23/07/2019 AUTE - Inadmissió a tràmit. Recurs contra incident de nul.litat de 1ª instància (1000025/2018)
6000091/2018 22/07/2019 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
0031/19 19/07/2019 Dol Eventual - Proporcionalitat pena (6000207/2016)
0030/19 19/07/2019 Imprudència Lleu - Responsabilitat Civil (6000112/2017)
0029/19 19/07/2019 Errònia valoració de les proves (6000122/2017)
0028/19 19/07/2019 Frustració de procediments executius de cobrament (6000074/2016)
A068/19 19/07/2019 Recurs Revocació condemna - Comissió delicte dins termini de suspensió (4900027/2014)
A067/19 19/07/2019 Recurs Revocació Condemna - Incompliment condició imposada a la suspensió de la pena - Impagament pensions aliment (6000060/2015)
A066/19 19/07/2019 Recurs revocació condemna (6000001/2014)
A065/19 19/07/2019 Recurs Revocació Substitució de pena (5080112/2018)
A064/19 19/07/2019 Recurs Autorització conduir - Homologació permís de conduir (1080065/2019)
A063/19 19/07/2019 Recurs Autorització conduir (2080267/2018)
0055/19 19/07/2019 TRIBUTS. Intercanvi d’informació fiscal. (1000025/2018)
0055/19 19/07/2019 TRIBUTS. Intercanvi d’informació fiscal. (1000025/2018)
0036/19 19/07/2019 IMMIGRACIÓ. Regularització autorització residència i treball. Manca de residència efectiva a Andorra. Valoració de la prova. (2000034/2018)
0071/17 19/07/2019 URBANISME. Cessió obligatòria de sòl realitzada en virtut de conveni. No s’aplica retroactivament la reducció del percentatge de cessió introduïda posteriorment. Principi d’igualtat: s’aplica dins del de legalitat. (2000052/2016)
0051/17 19/07/2019 TRÀNSIT. Infracció de circulació. Presumpció de veracitat de la denúncia i de l’informe posterior. (2000003/2017)