BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000216/2017 12/08/2020 TRÀFIC DE DROGUES TÒXIQUES (COCAïNA)
6000127/2019 12/08/2020 INJÚRIA
6000098/2019 12/08/2020 DANYS DOLOSOS
6000017/2020 12/08/2020 TRÀFIC DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR . TRÀFIC DE DROGUES TÒXIQUES (MDMA) .) POSSESSIÓ DE DROGA TÒXICA PER AL PROPI CONSUM (ALTRES PSICOTROPS). CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
A0040/20 07/08/2020 Major d'amenaces condicionals, menors de maltractament en l'àmbit domèstic, injúries a l'autoritat i violació de domicili, contravenció de resistència lleu, amenaces lleus i possessió per consum de producte estupefaent marihuana - Aplicació Indult ( 1080011/2018/)
A0039/20 07/08/2020 Major de lesions doloses emprant mitjans amb perill de causar la mort o lesions més greus a la víctima - Revocació (1080176/2019)
A0038/20 07/08/2020 Major continuat de furt amb força en les coses amb inutilització de sistemes d'alarma o guarda, menor continuat de furt - Retorn de béns incautats (4000054/2017)
A0023/20) 07/08/2020 Menors de maltractaments en l'àmbit domèstic davant de menor d'edat, violació de domicili, injúries i amenaces als agents de l'autoritat - Indult - Semi llibertat pena revocada (5080156/2018)
A0130/19 07/08/2020 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia, injuries a funcionari i Contravenció d'amenaces lleus- Aplicació de l'indult penes d'arrest (1870149/2012)
6000164/2017 27/07/2020 FURT EN CASA HABITADA. CREACIÓ MEDIATA DE DOCUMENT INVERAÇ PER PARTICULAR
6000067/2019 27/07/2020 AMENACES NO CONDICIONALS - LESIONS DOLOSES - DANYS - RESISTÈNCIA LLEU ALS FUNCIONARIS PÚBLICS
6000083/2019 27/07/2020 CREBANTAMENT DE PENA
6000059/2019 27/07/2020 menor de maltractament en l'àmbit domèstic; contravenció penal de lesions doloses
6000033/2019 27/07/2020 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ALTRES ACCIDENTS)
6000119/2019 27/07/2020 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC
6000089/2019 27/07/2020 REVELACIÓ DE SECRETS
6000133/2019 27/07/2020 delicte menor de lesions per imprudència lleu
6000129/2019 24/07/2020 LESIONS DOLOSES
6000147/2019 24/07/2020 LESIONS DOLOSES
6000145/2019 24/07/2020 FURT AMB FORÇA EN LES COSES