BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A309/19 10/03/2020 RESTA SENSE OBJECTE (2000403/2019)
6000095/2019 06/03/2020 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA LLEU (ALTRES ACCIDENTS)
0007/20 05/03/2020 IIMF - Intercanvi d’informació en matèria fiscal (2000001/2020)
0006/20 05/03/2020 IIMF - Intercanvi d’informació en matèria fiscal (1000002/2020)
A010/20 28/02/2020 Recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - (0000001/2019)
0141/19 28/02/2020 Importació droga tòxica cocaïna destinada en part a la venta i continuat de consum de droga tòxica cocaïna - Revisió Pena (6000096/2019)
0079/19 28/02/2020 Maltractament amb crueltat animal - Prova insuficient- Desvirtuació presumpció d'innocència (6000090/2018)
A074/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caràcter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A072/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caràcter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A064/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - mesures cautelars de caracter real per garantir el pagament de la pena de multa - (6000173/2016)
A066/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - manca de potestat del Tribunal de Corts per recercar informació patrimonial - (6000173/2016)
A060/18 28/02/2020 Blanqueig de diners - manca de potestat del Tribunal de Corts per recercar informació patrimonial - (6000173/2016)
A101/18 28/02/2020 Blanqueig de diners -Urgent i Preferent 41.1 annexió de causa - vulneració drets, defensa i presumpció innocència (0000086/2018)
A076/19 28/02/2020 Blanqueig de diners - retenció de l'IRPF - No competència a jurisdicció Penal impost IRPF (6000173/2016)
A126/19 28/02/2020 Continuat d'amenaces condicionals - Revocació Parcial Pena (4000599/2015)
A129/19 28/02/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Revocació Pena- Negació substitució Pena (1080029/2017)
A120/19 28/02/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - Revocació Condemna (2080117/2017)
A125/19 28/02/2020 Maltractament habitual en l'àmbit Domèstic - Substitució pena revocada (4000039/2017)
A119/19 28/02/2020 Maltractaments en l'àmbit domèstic, lesions doloses - Aixecament mesura de protecció (4080073/2019)
6000096/2019 28/02/2020 delicte major de importació de droga tòxica cocaïna destinada en part a la venda i d’un delicte menor continuat de consum de droga tòxica cocaïna