BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A055/19 28/03/2019 AUTE INADMISSIÓ (3000116/2015)
A055/19 28/03/2019 AUTE INADMISSIÓ (3000116/2015)
0442/18 28/03/2019 Laboral acomiadament disciplinari 104.2. Actuació deslleial pe part d'un director assalariat també soci.( 6000354/2016)
A351/18 28/03/2019 Aclariment (5000448/2013)
A388/18 28/03/2019 Despeses Ordinaries i extaordinaries ( 2000029/2016)
0371/18 28/03/2019 Competència dels tribunals andorrans litispendència (2000197/2018)
0370/18 28/03/2019 Competencia territorial dels tribunals andorrans mesures provisionals (2000288/2018)
0315/18 28/03/2019 Accident de circulació (3000150/2017)
0381/18 28/03/2019 Danys ocasionats per un sinistre (7000353/2017)
0433/18 28/03/2019 Arrendaments Urbans despeses a pagar pel llogater ( 1000494/2015)
A354/18 28/03/2019 Incident execució aliments vs Extraordinaris (2000260/2017)
A449/18 28/03/2019 Procediment modificació mesures (4000002/2016-01)
A015/19 28/03/2019 Justicia Gratuïta (6000636/2018)
A006/19 28/03/2019 Justicia Gratuïta (5000471/2018)
0407/18 28/03/2019 Prova defectes en mercaderia subministrada, honoraris procurador en minima quantia (3000220/18)
427/18 28/03/2019 Acció de repetició assegurança comunitat de propietaris concepte de tercer enriquiment injust requisits (5000436/2016)
0391/18 28/03/2019 Dret a la intimitat (6000402/2017)
A400/18 28/03/2019 Acumulació processos. diferent naturalesa.no connexitat (6000436/2017)
0422/18 28/03/2019 BPA PREFERENTS 2011 LEGITIMACIÓ CLIENT DESESTIMATORI (1000199/2016)
0355/18 28/03/2019 associació dissolució absència liquidador. Manca legitimació passiva.(