BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A034/18 21/02/2019 In admetre (TSJ 0000034/2018)
0134/18 21/02/2019 URGENT I PREFERENT 41.1 CA.- Recurs lliurat a resta d’interessats en el procediment. Informe psicològic no es pot lliurar, conté dades especialment protegides (UP-TSJ-0000021/2018 - 0000078/2018)
A372/18 20/02/2019 Justicia Gratuïta directa (TSJC 326/18)
369/18 20/02/2019 Laboral noció de carrec de confiança, hores extraordinarias (4000419/2016)
6000180/2017 19/02/2019 LESIONS DOLOSES - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC
6000038/2017 19/02/2019 ESTAFA
6000123/2017 19/02/2019 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE DROGUES - LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
6000170/2017 19/02/2019 LESIONS DOLOSES
6000062/2018 19/02/2019 MALTRACTAMENT AMB CRUELTAT A ANIMALS
6000231/2017 19/02/2019 LESIONS DOLOSES (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA SOBRE MENORS)
6000140/2018 06/02/2019 DANYS
6000087/2018 06/02/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000135/2018 06/02/2019 FURT
6000157/2018 06/02/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000145/2018 06/02/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000117/2018 06/02/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
A016/19 06/02/2019 AUTE ACLARIMENT (6000200/2016)
A016/19 06/02/2019 AUTE ACLARIMENT (6000200/2016)
6000085/2018 05/02/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000110/2018 05/02/2019 CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR