BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000139/2018 16/07/2019 MALTRACTAMENT
6000046/2019 10/07/2019 FURT
A062/19 05/07/2019 Aute Aclariment (6400107/2011)
A205/19 04/07/2019 Inadmissió (3000047/2019)
A043/19 03/07/2019 INCIDENTS D'EXECUCIÓ - No competència (0000078/2018)
A017/19 02/07/2019 AUTE RECTIFICATIU ERROR MATERIAL (2000039/2018)
6000050/2019 28/06/2019 CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000116/2018 28/06/2019 CONDUCCIÓ DE VEHICLE AUTOMÒBIL SOTA L'EFECTE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES - LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ) - CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000170/2018 28/06/2019 OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
0027/19 28/06/2019 Substitució de pena de multa per privativa de llibertat (6000152/2017)
0025/19 28/06/2019 Insuficiència prova de càrrec (6000010/2018)
0023/19 28/06/2019 Recurs sobre la valoració de la prova-Proporcionalitat de les penes (6000088/2018)
0022/19 28/06/2019 Recurs per reducció de pena-Aplicació circumstàncies atenuants (6000212/2018)
0021/19 28/06/2019 Desproporcionalitat Penal (6000028/2018)
6000208/2018 28/06/2019 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC
6000165/2016 28/06/2019 SOSTRACCIÓ DE MENORS - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC - ALTERACIÓ DE DOCUMENT
A196/19 27/06/2019 Aute inadmissió recurs apel·lació aute resolent incident de nul·litat art cpc (4000072-2019)
A204/19 27/06/2019 Aute inadmissió recurs apel·lació aute resolent incident de nul·litat art cpc (3000052/2019-01)
A102/18 27/06/2019 Aute pèrdua objecte recurs execució (TSJC 205-10)
0026/19 27/06/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Informe elaborat a l’empara de l’article 257.2 de la LSS no és vinculant. Sentència del Tribunal unipersonal que accepta la valoració de prova pericial judicial.(1000086/2016)