BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0020/19 26/04/2019 Delicte majors de lesions doloses causades amb objecte o mitjans susceptible de causar la mort o lesions greus a la víctima. Recurs qualificació jurada dels fets (600053/2018)
A051/19 26/04/2019 Revocació suspensió de condemna (1870149/2012)
A050/19 26/04/2019 Revocació suspensió de la condemna. Substitució de la pena (2080069/2018)
A049/19 26/04/2019 Revocació suspensió de condemna . substitució de la pena (4000044/2016)
A048/19 26/04/2019 Revocació suspensió de condemna. Substitució de la pena (5080051/2016)
A047/19 26/04/2019 Revocació suspensió de condemna (2080089/2016)
A046/19 26/04/2019 Revocació suspensió de condemna (2080089/2018)
A045/19 26/04/2019 Recurs contra Aute no autorització per conduir (2080259/2018)
A044/19 26/04/2019 Recurs contra aute autorització per conduir (2080278/2018)
A043/19 26/04/2019 Suspensió revocació de condemna.Substitució de la pena (2080059/2018)
A042/19 26/04/2019 Suspensió revocació de condemna (1000348/2016)
6000217/2018 25/04/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000220/2018 24/04/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000164/2018 24/04/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000008/2019 24/04/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000013/2019 24/04/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000209/2018 24/04/2019 MALTRACTAMENT - DANYS
6000138/2018 24/04/2019 AMENACES LLEUS - MALTRACTAMENT
0006/19 17/04/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Ple-004/2018)
6000168/2018 17/04/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA