BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0121/18 30/05/2019 GOVERN – Anul·lació del resultat del procediment de mobilitat (2000094/2017)
0120/18 30/05/2019 GOVERN – Anul·lació en relació a la convocatòria d’un procediment de mobilitat – extemporaneïtat de la demanda (2000042/2017)
6000187/2018 24/05/2019 CREACIÓ MEDIATA DE DOCUMENT INVERAÇ PER PARTICULAR - ÚS I COMERCIALITZACIÓ DE DOCUMENT INVERAÇ PER PARTICULAR
6000230/2017 24/05/2019 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
6000059/2018 24/05/2019 LESIONS DOLOSES
6000082/2018 24/05/2019 LESIONS DOLOSES
6000163/2018 24/05/2019 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - MALTRACTAMENT (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA)
A022/19 16/05/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT. Procediment Intercanvi d'informació en matèria Fiscal (1000011/2019)
0377/18 15/05/2019 Bancari reclamació descobert en compte. Reiteració motius instancia (3000526/2017)
A403/17 14/05/2019 Incident de nul·litat de actuacions fonamentada en dret desestimació (6100428/2018)
0333/18 14/05/2019 Prejudicialitat penal improcedencia penal i laboral BPA (1000477/2016)
0446/18 14/05/2019 defecte de la demanda (3000316/2016)
A057/19 14/05/2019 Propietat Horizontal interessos moratoris i despeses de saig (2000448/2017)
A401/18 14/05/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT (2000107/2018)
0409/18 14/05/2019 Acomiadament disciplinari (2000319/2017)
6000217/2017 08/05/2019 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA. - LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA. - LESIONS DOLOSES - DANYS
6000205/2018 08/05/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
A052/19 03/05/2019 Aute rectificatiu (2080069/2018)
A287/18 30/04/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT (3000316/2017)
6000029/2017 30/04/2019 LESIONS DOLOSES