BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0322/18 31/12/2019 ACCIÓ REINVIDICATÒRIA. aplanament demanda-no costes en no haver estat requerit de manera extrajudicial (7000248/2018)
6000072/2019 24/12/2019 DELICTE MAJOR CONTINUAT DE CONTRABAN PER VALOR SUPERIOR A 18.000 EUROS; D. MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS.
6000072/2019 24/12/2019 DELICTE MAJOR CONTINUAT DE CONTRABAN PER VALOR SUPERIOR A 18.000 EUROS; D. MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS.
6000070/2019 23/12/2019 ESTAFA
A091/19 20/12/2019 Recurs Autorització Conduir (4080082/2019)
A101/19 20/12/2019 Revocació Condemna (2080249/2018)
A114/19 20/12/2019 Substitució Pena Revocada (5080063/2017)
A108/19 20/12/2019 Revocació Condemna (5080009/2017)
A063/19 20/12/2019 Recurs imports - Responsabilitat civil (2080079/2017)
A0098/19 20/12/2019 Revocació Condemna (2080265/2018)
0104/19 20/12/2019 Recurs delicte de Receptació de delicte - Valoració de la Prova (6000142/2017)
0105/19 20/12/2019 Recurs Delicte de lesions doloses- Error de valoració (6000061/2018)
6000007/2019 19/12/2019 dos delictes majors d’amenaces amb arma i un delicte menor de port d’arma il·legal
6000103/2019 18/12/2019 MALTRACTAMENT
6000093/2019 18/12/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000100/2019 18/12/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000087/2019 18/12/2019 DANYS
6000071/2019 18/12/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000094/2019 18/12/2019 CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CONSUM EN GRUP DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
A340/19 17/12/2019 JUSTICIA GRATUITA; petició de la sol.licitud una volta presentada la contesta de la demanda però acreditant una situació econòmica desfavorable sobrevinguda. (1000030/19)