BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0029/19 19/07/2019 Errònia valoració de les proves (6000122/2017)
0028/19 19/07/2019 Frustració de procediments executius de cobrament (6000074/2016)
A068/19 19/07/2019 Recurs Revocació condemna - Comissió delicte dins termini de suspensió (4900027/2014)
A067/19 19/07/2019 Recurs Revocació Condemna - Incompliment condició imposada a la suspensió de la pena - Impagament pensions aliment (6000060/2015)
A066/19 19/07/2019 Recurs revocació condemna (6000001/2014)
A065/19 19/07/2019 Recurs Revocació Substitució de pena (5080112/2018)
A064/19 19/07/2019 Recurs Autorització conduir - Homologació permís de conduir (1080065/2019)
A063/19 19/07/2019 Recurs Autorització conduir (2080267/2018)
0055/19 19/07/2019 TRIBUTS. Intercanvi d’informació fiscal. (1000025/2018)
0036/19 19/07/2019 IMMIGRACIÓ. Regularització autorització residència i treball. Manca de residència efectiva a Andorra. Valoració de la prova. (2000034/2018)
0071/17 19/07/2019 URBANISME. Cessió obligatòria de sòl realitzada en virtut de conveni. No s’aplica retroactivament la reducció del percentatge de cessió introduïda posteriorment. Principi d’igualtat: s’aplica dins del de legalitat. (2000052/2016)
0051/17 19/07/2019 TRÀNSIT. Infracció de circulació. Presumpció de veracitat de la denúncia i de l’informe posterior. (2000003/2017)
0013/19 19/07/2019 COMUNS. Responsabilitat administrativa – prejudicis derivats d’un sinistre d’aigua (2000034/2017)
0010/19 19/07/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Procedència de l’alta mèdica – determinació de l’atorgament d’una pensió d’invalidesa (200039/2017)
0007/19 19/07/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL. anàlisi d’intervenció quirúgica mèdicament justificada (1000058/2017)
0133/18 19/07/2019 GOVERN - Resolució de la CTU d’aprovació del Pla parcial per al devenvolupament de la UA de sòl urbanitzable (1000102/2014)
0031/19 19/07/2019 GOVERN - Exempció ITI obliga a viure a l'habitatge adquirit. Manca de prova del compliment de l'obligació (1000096/2017)
0019/18 19/07/2019 ENTITATS FINANCERES - Constitucionalitat de la Llei 8/2015. Obligació de confidencialitat. No procedeix l’excepció a de l’art. 47.1 (1000009/2017)
0020/19 19/07/2019 ENTITATS FINANCERES - No s'ha d'incloure previsió per si s'estima procediment civil en el que es reclama nul·litat preferents (1000043/2016)
A028/19 19/07/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Petició de pensió sol·licitada en dos procediments consecutius. Litispendència. (1000022/2017)