BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
071/94 19/12/1995 Obertura barreres que impedeixen el pas a la zona de pistes i a la muntanya en general (AD-071-1/94)
0000/95 13/12/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 13/12/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 13/12/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 13/12/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles.
082/94 27/11/1995 Inscripció d'iimmobles i liquidació tributària (AD-082-2/94)
060/94 27/11/1995 Sanció per infracció de contraban (AD-060-2/94)
044/94 27/11/1995 Imposició de costes (AD-044-2/94)
0000/95 22/11/1995 Recurs de Suplicació: desistiment
0019/95 20/11/1995 Introducció, detenció i cessió de petites quantitats d’haixix.- Consum d’estupefaents.- Principi acusatori.- Plantejament de la tesi d’ofici. (0019/95
0038/95 15/11/1995 Lesions per imprudència.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència.- Responsabilitat civil. (0038/95)
0041/95 15/11/1995 Violació.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Infracció de norma penal substantiva.- Trastorn mental transitori. (0041/95)
0036/95 15/11/1995 Lesions per imprudència.- Perjudici corporal.- Responsabilitat civil. (0036/95)
0042/95 15/11/1995 Abusos deshonestos continuats amb menor de dotze anys, amb prevalença de situació o d’autoritat.- (0042/95)
0000/95 07/11/1995 Sobreseïment definitiu-Valor processal dels fets sotmesos a la investigació com “notitia criminis”-Principi “in dubio pro reo”
0003/95 07/11/1995 Lesions per imprudència.- Error en l’apreciació de la prova.- Responsabilitat civil.- Concurrència de culpes.- Principi acusatori. (0003/95)
0031/95 07/11/1995 Lesions per imprudència.- Error en l’apreciació de la prova.- Responsabilitat civil.- Concurrència de culpes. (0031/95)
0040/95 07/11/1995 Conducció il•legal.- Lesions per imprudència.- Imprudència.- Responsabilitat civil.- Concurrència de culpes. (0040/95)
0028/95 07/11/1995 Lesions per imprudència.- Cas fortuït.- Error en l’apreciació de la prova.- Despeses processals. (0028/95)
0016/95 07/11/1995 Homicidi per imprudència- Concurrència de culpes- Defecte o excés de jurisdicció o competència- Principi acusatori- Dany moral (0016/95)