BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
017/95 06/03/1996 Pensió de jubilació(SS-017-1/95)
0017/95 06/03/1996 Indemnització per accident.- Indefensió. (0017/95)
0001/96 24/01/1996 Inadmissió: inobservancia dels requisits d’interposició (0001/96)
0055/95 24/01/1996 Imprudència amb resultat de lesions.- Responsabilitat civil. (0055/95)
0051/95 24/01/1996 Robatori.- Conducció il•legal.- Error en l’apreciació de la prova.- Col•laboració no essencial. (0051/95)
019/95 19/01/1996 Liquidació per canvi de nom (AD-019-1/95)
059/94 19/01/1996 Pensió d'invalidesa de malaltia (SS-059-1/94)
024/95 19/01/1996 Vulneració del procediment establert (SS-024-2/95)
007/95 19/01/1996 Pensió d'invalidesa per malaltia (SS-007-1/95)
006/95 19/01/1996 Augment de pensió (SS-006-2/95)
014/94 19/01/1996 Il·legalitat d'una construcció (AD-014-2/94)
0044/95 20/12/1995 Lesions per imprudència.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Responsabilitat civil. (0044/95)
0050/95 20/12/1995 Robatori- Reincidència- Circumstàncies atenuants- Condemna condicional-Presumpció d'innocència (0050/95)
0046/95 20/12/1995 Conducció de vehicle automòbil amb grau d’alcoholèmia.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència. (0046/95)
051/94 19/12/1995 Possible irregularitat en la construcció d'una finca (AD-051-1/94)
090/94 19/12/1995 Determinació del Grup per atorgar la pensió d'invalidesa malaltia (SS-090-2/94)
056/94 19/12/1995 Expropiació (AD-056-2/94)
066/94 19/12/1995 Denegació de sol·licitud i demanda de nul·litat d'acte d'adjudicació del subministrament del mobiliari a les dependències de la Justícia (AD-066-2/94)
084/94 19/12/1995 Adaptació d'una construcció al projecte autoritzat (AD-084-2/94)
070/94 19/12/1995 Sanció per infracció de contraban (AD-070-2/94)