BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
095/95 11/10/1996 Sancions per infracció a la legislació duanera (AD-095-1/95)
069/95 11/10/1996 Baixa per malaltia. Alta cass inspecció (SS-069-1/95)
089/95 11/10/1996 Sanció per trencament d'un precinte sobre un paquet (AD-089-1/95)
0009/96 10/10/1996 Introducció, tinença i cessió de droga tòxica.- Infracció de norma penal substantiva. (0009/96)
0020/96 09/10/1996 Emissió de xec sense provisió de fons.- Responsabilitat civil subsidiària.- Error en l’apreciació de la prova. (0020/96)
0021/96 09/10/1996 Incendi en casa habitada- Estafa- Presumpció d’innocència- Infracció de norma substantiva.- Responsabilitat civil (0021/96)
0025/96 20/09/1996 Desert: incompareixença del recorrent (0025/96)
0023/96 10/09/1996 Inadmissió: improcedència per no ser recurrible en Suplicació la resolució (0023/96)
0006/96 10/09/1996 Imprudència.- Concurrència de culpes.- Responsabilitat civil. (0006/96)
0018/96 10/09/1996 Ús indegut de tarja de crèdit.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència.- Infracció de norma penal substantiva. (0018/96)
012/95 06/09/1996 Percentatge d'invalidesa per accident de treball (SS-012-2/95)
035/95 06/09/1996 Pensió corresponent al Grup II i no al I com ho ha fet la CASS (SS-035-1/95)
083/95 06/09/1996 Legitimació d'una societat per interposar recursos (AD-083-1/95)
016/95 06/09/1996 Augment del grau d'invalidesa permanent parcial (SS-016-2/95)
076/95 06/09/1996 Reconeixement de percentatge d'invalidesa (SS-076-2/95)
044/95 06/09/1996 Determinació del grup d'invalidesa (SS-044-2/95)
026/95 06/09/1996 Pensió de vellesa (SS-026-2/95)
071/95 06/09/1996 Pensió de vellesa (SS-071-1/95)
0012/96 02/09/1996 Sobreseïment: procedència del sobreseïment provisional i del lliure o definitiu (0012/96)
0013/96 02/09/1996 Denuncia falsa.- Furt amb abús de confiança.- Error en l’apreciació de la prova.- Infracció de norma penal substantiva.- Despeses processals. (0013/96