BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
097/19 14/04/1997 Adjudicació obres centre escolar (AD-067-1/95)
097/18 14/04/1997 Reconeixement de pensió per invalidesa del Grup II (SS-061-1/96)
097/17 14/04/1997 Denegació d'obertura d'empresa dedicada a la telefonia (AD-041-1/96)
097/16 14/04/1997 Modificació del procés d'adquisició dels elements mobiliaris per centre Esportiu(AD-090-2/95)
097/15 14/04/1997 Soli·licitud d'invalidesa per malaltia del Grup II (SS-032-2/96)
097/14 14/04/1997 Denegació sol·licitud d'obertura d'una empresa dedicada a la producció, importació i distribució d'energia elèctrica (AD-042-2/96)
097/13 14/04/1997 Reconeixement pensió de vellesa (SS-057-1/96)
0033/96 02/04/1997 Estupre. Cooperació a la fugida d'una menor. Introducció i consum de drogues. Omissió del deure de socors. Denegació de prova (0033/96)
077/95 25/03/1997 Declaració de caducitat d'adjudicació per crear una urbanització (AD-077-1/95)
010/95 25/03/1997 Obres de construcció en carretera secundària amb possibles irregularitats (AD-010-2/95)
097/10 25/03/1997 determinar si un terreny pertany o no a un domini públic (AD-006-2/96)
040/96 28/02/1997 Pensió d'invalidesa derivada d'accident de treball (SS-040-2/96)
035/96 28/02/1997 Pensió d'invalidesa per accident de treball (SS-035-1/96)
024/96 28/02/1997 Sanció imposada per infracció a l'artícle 12 del reglament Laboral (AD-024-2/96)
097/06 28/02/1997 Quantia de la pensió (SS-033-1/96)
097/05 28/02/1997 Pensió d'invalidesa per malaltia del Grup II (SS-020-2/96)
0022/96 20/02/1997 Imprudència amb resultat de lesions. Responsabilitat civil. Lucrum cessans. Pretium doloris. Perjudici de lleure. IPP (0022/96)
0035/96 20/02/1997 Incendi. Error probatori. Declaració davant la policia (0035/96)
019/96 17/01/1997 Pensió d'invalidesa-malaltia del Grup II (SS-019-1/96)
023/96 17/01/1997 Pagament de taxes derivades de l'adquisició de béns inmobles (AD-023-1/96)