BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0093/100 15/03/1995 Demanda d'enderroc de murs (93/100)
010/94 15/03/1995 Determinació del grup d'invalidesa-malaltia (SS-010-2/94)
0000/95 15/03/1995 Recurs de Suplicació: manca de compareixença en el termini legal
0000/95 15/03/1995 Recurs de Suplicació: requisits per la seva admissió.
0000/95 15/03/1995 Infracció de les normes relatives a la responsabilitat civil establerta en la sentència.- Error en l’apreciació de la prova.
0041/94 15/03/1995 Ús de productes estupefaents. (0041/94)
0036/94 24/02/1995 Introducció, cessió i detenció de petites quantitats de droga. (0036/94)
005/94 23/02/1995 Demanda de continuació de la baixa laboral i les corresponents prestacions i regularització en pagament de les indemnitzacions per atur. (SS-005-1/94)
0000/95 22/02/1995 Inadmissió: per no ser susceptible de recurs l’aute recorregut
0000/95 22/02/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 22/02/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0035/94 22/02/1995 Lesions per imprudència.- Responsabilitat civil.- Perjudici corporal.- “Pretium Doloris”. (0035/94)
0006/95 22/02/1995 Introducció de drogues tòxiques. (0006/95)
0008/95 22/02/1995 Procediment preferent i urgent per a tutelar els drets i llibertats fonamentals. (0008/95)
095/03 19/01/1995 Il·legalitat de la resolució de concurs públic convocat per a l'adjudicació del manteniment i servei de neteja de l' Hospital (95-03)
0093/039 19/01/1995 Trencament principi d'igualtat en refusar una contraprestació per la cessió de terrenys. (93-039)
095/01 19/01/1995 Anul·lació decret. (95-01)
0029/94 30/12/1994 Estafa- Delicte contra l’economia- Error en l’apreciació de la prova- Indeguda aplicació d’una norma penal substantiva- Despeses processals. (0029/94)
0027/94 30/12/1994 Furt amb abús de confiança.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència.- Encobriment. (0027/94)
0093/068 13/12/1994 Denegació de reconeixement de la nacionalitat andorrana. (93-068)