BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0011/97 19/09/1997 Productes estupefaents. Introducció, cessió i consum en grup (èxtasis i cocaïna) (0011/97)
0003/97 19/09/1997 Imprudència amb resultat de lesions. Responsabilitat civil. Determinació definitiva en execució de sentència (0003/97)
0009/97 19/09/1997 Lesions doloses i conducció il·legal (0009/97)
0010/97 16/07/1997 Falsedat en document privat i estafa. Situació psicològica i raons humanitàries (0010/97)
0015/97 16/07/1997 Xec sense provisió de fons. Societat fictícia. Principi acusatori. Garanties constitucionals del procés penal (0015/97)
0008/97 16/07/1997 Xec sense provisió de fons. Aplicació de la "Llei Uniforme de Ginebra" i de la legislació europea a Andorra. Condemna penal i condemna civil (0008/97)
0001/97 16/07/1997 Armes de foc: importació, tinença i port il·legal de diverses armes de foc.Escàs perill social dels fets.Legalització posterior de la tinença(0001/97)
0002/97 07/07/1997 Imprudència amb resultat de lesions. Responsabilitat civil. IPP. ITT. Interessos. Pretium doloris (0002/97)
0004/97 30/06/1997 Xecs sense provisió de fons en data de l'emissió i en data de la presentació del pagament (0004/97)
0037/96 27/06/1997 Imprudència amb resultat de mort. Responsabilitat civil. Error probatori. Indemnització (0037/96)
022/96 20/06/1997 Compra i pagament de liquidació de béns inmobles (AD-022-2/96)
0030/96 17/06/1997 Imprudència amb lesions i danys. Error probatori. Proporcionalitat de les penes imposades. Pena accessòria de privació del permís de conduir (0030/96)
0019/96 17/06/1997 Imprudència amb lesions i danys. Distribució de les responsabilitats civils (0019/96)
0042/96 20/05/1997 Desobediència a l'autoritat. Proporcionalitat de la pena (0042/96)
0036/96 20/05/1997 Audiència en rebel·lia. Modificació de la sentència (0036/96)
097/24 16/05/1997 Pensió d'invalidesa per malaltia del Grup II (SS-054-2/96)
097/23 16/05/1997 Sol·licitud del Grau II d'invalidesa malaltia (SS-066-2/96)
097/21 16/05/1997 Construcció d'una barbacoa que infringeix les normes de construcció i urbanisme (AD-060-2/96)
078/96 16/05/1997 Pensió de vellesa (SS-078-2/96)
0040/96 07/05/1997 Falsedat documental. Consciència de la falsedat. Negligència. Errors in procedendo i errors in iudicando (0040/96)