BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A012/94 15/06/1994 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles (0012/94)
A010/94 15/06/1994 Recurs d’audiència del condemnat en rebel.lia (0010/94)
0011/94 15/06/1994 Apoderament de vehicle amb violència.- Danys dolosos i amenaces.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència. (0011/94)
0049/93 15/06/1994 Imprudència amb perill per a la salut pública. Recurs de Suplicació. Denegació injustificada d’una prova. Error en l’apreciació de la prova. (0049/93)
0004/94 15/06/1994 Introducció de cocaïna.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència. (0004/94)
0001/94 15/06/1994 Imprudència amb resultat de lesions. (0001/94)
0007/94 15/06/1994 Violació.- Robatori en grau de temptativa.- Introducció de droga tòxica.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova. (0007/94)
0093/064 13/06/1994 Sanció imposada pel M.I. Govern per infracció de contraban. (93-064)
0093/062 13/06/1994 Determinació grup de malaltia per rebre la corresponent pensió d'invalidesa. (93-062)
0041/93 18/05/1994 Emissió de xecs sense provisió de fons. (0041/93)
0093/055 28/04/1994 Alta mèdica amb el cessament de prestacions de salari de l'assegurança de malaltia (93-055)
0093/068 28/04/1994 Atorgament de pensió però denegació de beneficiar-se de les prestacions. (93-068)
0053/93 27/04/1994 Introducció i venda d’estupefaents.- Consum d’estupefaents.- Error en l’apreciació de la prova.- Narració dels fets. (0053/93)
0043/93 27/04/1994 Lesions per imprudència.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Responsabilitat civil. (0043/93)
0052/93 27/04/1994 Lesions per imprudència.- Repartiment de responsabilitat.- Despeses processals. (0052/93)
0093/028 14/04/1994 Determinació del grup per rebre la corresponent pensió d'invalidesa per malaltia. (93-028)
0093/042 14/04/1994 Percentatge a rebre de la pensió d'invalidesa per malaltia. (93-042)
0093/019 14/04/1994 Incongruència en la sentència. (93-019)
093/036 14/04/1994 Determinació del grup de malaltia per atorgar la pensió d'invalidesa (93-036)
0093/052 14/04/1994 Data a partir de la qual s'han de revisar preus de construcció d'un aparcament comunal. (93-052)