BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000153/2018 22/03/2019 RECEPTACIÓ DE DELICTES
A072/19 21/03/2019 AUTE INADMISSIÓ (3000319/2018)
0022/19 19/03/2019 IIMF - Intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia (1000011/2019)
A074/18 19/03/2019 Taxació de costes (TSJC 202-18 2000382-17)
A066/19 19/03/2019 AUTE INADMISSIÓ (310000309/2014)
0013/19 18/03/2019 Error valoració prova mes discrepància qualificació jurídica dels fets mes manca d'apreciació atenuants (6000227/2017)
6000185/2018 13/03/2019 LESIONS DOLOSES
0023/19 11/03/2019 Participació en programes (TSJA 023/2019)
6000141/2016 08/03/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
A029/18 07/03/2019 Recusació (8000176/2015)
6000207/2018 06/03/2019 DESOBEDIÈNCIA LLEU A L'AUTORITAT
6000226/2018 06/03/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000214/2018 06/03/2019 6000038/2017
0012/19 05/03/2019 Major de furt amb força, amb escalament i en casa habitada ( 60000129/2018)
0011/19 05/03/2019 Delicte major de lesions doloses utilitzant objectes amb perill de causar lesions mes greus i delicte menor de maltractament en l'àmbit domestic davant menors i CP d'enviament de missatges de manera reiterada . Revocació condemna. (1080040/2018)
0010/19 05/03/2019 Delicte major d'apropiació indeguda (absolució) (6000141/2016)
0009/19 05/03/2019 Menors de lesions doloses i maltractaments en l'àmbit domestic (6000102/2017)
0008/19 05/03/2019 Recurs contra l'aute de revocació de íntegra de la condemna privativa de llibertat en suspensió (10800012/2017)
0007/19 05/03/2019 Delicte Menor conducció de vehicle automòbil amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8 GLS i sota els efectes de les drogues i de consum de droga tòxica , atenuant intoxicació plena (6000235/2017)
A031/19 05/03/2019 Cancel·lació antecedents penals. Desistiment(3400126/2002)