BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0043/93 27/04/1994 Lesions per imprudència.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Responsabilitat civil. (0043/93)
0052/93 27/04/1994 Lesions per imprudència.- Repartiment de responsabilitat.- Despeses processals. (0052/93)
0093/028 14/04/1994 Determinació del grup per rebre la corresponent pensió d'invalidesa per malaltia. (93-028)
0093/042 14/04/1994 Percentatge a rebre de la pensió d'invalidesa per malaltia. (93-042)
0093/019 14/04/1994 Incongruència en la sentència. (93-019)
093/036 14/04/1994 Determinació del grup de malaltia per atorgar la pensió d'invalidesa (93-036)
0093/052 14/04/1994 Data a partir de la qual s'han de revisar preus de construcció d'un aparcament comunal. (93-052)
0093/027 28/03/1994 Prestacions mèdiques derivades d'accident de circulació. (93-027)
0093/041 28/03/1994 Àmbit d'aplicació del Conveni Franco-Andorrà de Seguretat Social (93-041)
0093/043 28/03/1994 Prestacions Seguretat Social de treballadors subjectes a varies parts contractants. (93-043)
0093/039 28/03/1994 Responsabilitat administrativa pel trencament de la igualtat davant la llei (93-039)
093/040 28/03/1994 Augment de taxa pensió d'invalidesa. (93-040)
0093/050 28/03/1994 Demanda d'anul·lació de l'acta del Consell del Comú d'Andorra la Vella. (93-050)
0008/94 25/03/1994 Receptació i possessió dolosa de document fals. (0008/94)
0003/94 25/03/1994 Robatori.- Error en l’apreciació de la prova.- Condemna condicional. (0003/94)
A055/19 01/01/1970 AUTE INSDMISSIÓ DE RECURS D'APEL·LACIÓ (1000025/2018)
6000120/2017 01/01/1970 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
42/14 01/01/1970 Recurs contra la denegació del benefici de l'indult dels Co-Prínceps TSJP-42/14
42/14 01/01/1970 Recurs contra la denegació del benefici de l'indult dels Co-prínceps TSJP-42/14
TC-127-2/11 01/01/1970 CONSUM DE DROGA TÒXICA (COCAÏNA) - TRÀFIC DE DROGUES TÒXIQUES (COCAïNA) - CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR