BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
AS-012-1/97 20/04/1998 AS-012-1/97DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.
AD-109-2/97 20/04/1998 LITISPENDÈNCIA. Requisits.AD-109-2/97
0037/97 14/04/1998 Imprudència amb lesions. Negligència dels dos acusats. Responsabilitat solidària. Repartició de responsabilitats (0037/97)
AD-004-1/97 06/04/1998 INADMISSIÓ DE LA DEMANDA. Contra manca de resposta, per part del Comú.AD-004-1/97
SS-064-1/97 06/04/1998 CASS. PENSIÓ DE VELLESA.SS-064-1/97
E97-0634 06/04/1998 INCIDENT D’EXECUCIÓ. Multes per infracció de normes d’estacionament.E97-0634
E-97-0681 06/04/1998 INCIDENT D’EXECUCIÓ. De cotitzacions a la CASS.E-97-0681
0020/97 31/03/1998 Imprudència amb lesions. Accident de trànsit. Responsabilitat civil. Solidaritat (0020/97)
AD-096-2/96 25/03/1998 URBANISME. Protecció de la legalitat urbanística:AD-096-2/96
SS-020-1/97 25/03/1998 CASS. INVALIDESA PER MALALTIA.SS-020-1/97
AD-096-2/96 20/03/1998 SUSPENSIÓ DE L’ACTE ADMINISTRATIU IMPUGNAT.AD-096-2/96
SS-008-1/97 25/02/1998 CASS. INVALIDESA MALALTIA.SS-008-1/97
AD-135-1/96 25/02/1998 ACTES ADMINISTRATIUS. MOTIVACIÓ.AD-135-1/96
AD-134-2/96 25/02/1998 EXPROPIACIÓ FORÇOSA.AD-134-2/96
AD-002-2/96 25/02/1998 INTERESSOS .AD-002-2/96
AD-041-2/97 25/02/1998 RECURS D’APEL·LACIÓ DESERT.AD-041-2/97
AD-114-2/96 25/02/1998 ACLARIMENT. Dels errors materials que apareguin en les resolucions judicials.AD-114-2/96
AD-115-1/96 25/02/1998 ACLARIMENT. Dels errors materials que apareguin en les resolucions judicials.AD-115-1/96
0038/97 25/02/1998 Estafa. Usurpació de la propietat industrial. Responsabilitat civil (0038/97)
0039/97 25/02/1998 Assassinat. Premeditació. Actuació reflexiva i calculadora. Espai de temps suficient. Animus necandi. Antecedents històrics. Traïdoria (0039/97)