BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
AD-134-2/96 25/02/1998 EXPROPIACIÓ FORÇOSA.AD-134-2/96
AD-002-2/96 25/02/1998 INTERESSOS .AD-002-2/96
AD-041-2/97 25/02/1998 RECURS D’APEL·LACIÓ DESERT.AD-041-2/97
AD-114-2/96 25/02/1998 ACLARIMENT. Dels errors materials que apareguin en les resolucions judicials.AD-114-2/96
AD-115-1/96 25/02/1998 ACLARIMENT. Dels errors materials que apareguin en les resolucions judicials.AD-115-1/96
0038/97 25/02/1998 Estafa. Usurpació de la propietat industrial. Responsabilitat civil (0038/97)
0039/97 25/02/1998 Assassinat. Premeditació. Actuació reflexiva i calculadora. Espai de temps suficient. Animus necandi. Antecedents històrics. Traïdoria (0039/97)
0018/97 05/02/1998 Responsabilitat civil. Aute en execució de sentència (0018/97)
0029/97 05/02/1998 Imprudència amb lesions. Accident de trànsit. Repartició de responsabilitat civil (0029/97)
0028/97 29/01/1998 Privació il·legal de llibertat. Amenaces. Coaccions (0028/97)
0025/97 20/01/1998 Imprudència amb lesions. Infracció de mesures de seguretat. Avaluació de perjudicis (0025/97)
0032/97 20/01/1998 Imprudència amb lesions. Incapacitat laboral temporal. Pretium doloris. Perjudici estètic. Responsabilitat solidària (0032/97)
AD-127-1/96 16/01/1998 EXPULSIÓ D’ESTRANGERS.AD-127-1/96
SS-018-1/97 16/01/1998 CASS. ASSEGURANÇA VELLESA:SS-018-1/97
SS-104-2/96 16/01/1998 CASS. ASSEGURANÇA MALALTIA:SS-104-2/96
AD-002-2/96 16/01/1998 INFRACCIÓ DE CONTRABAN.AD-002-2/96
AD-114-2/96 16/01/1998 RENOVACIÓ DEL PASSAPORT PROVISIONAL.AD-114-2/96
AD-115-1/96 16/01/1998 PASSAPORT.AD-115-1/96
SS-003-2/97 16/01/1998 CASS. INVALIDESA.- ELEMENTS SUBJECTIUS.SS-003-2/97
AD-010-2/96 16/01/1998 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ.-AD-010-2/96