BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0019/98 07/01/1999 Homicidi. Traïdoria. Atenuant analògica d'arravatament i obcecació. Ús de droga tòxica. Principi in dubio pro reo. Responsabilitat civil (0019/98)
SS-057-2/97 19/12/1998 CASS. INVALIDESA ACCIDENT DE TREBALL.-SS-057-2/97
0021/98 18/12/1998 Aute en execució de sentència. Quantum indemnitzador. Prestacions derivades de la Seguretat Social (0021/98)
AD-144-1/97 17/12/1998 PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN VIAL. COMÚ DE LA MASSANA.AD-144-1/97
AD-092-2/96 17/12/1998 CONTRACTACIÓ D’ENSENYANTS. EXIGÈNCIA DE LA NACIONALITAT ANDORRANA. LEGITIMACIÓ DELS APEL·LANTS.AD-092-2/96
AD-154-1/97 17/12/1998 INCOMPETÈNCIA JURISDICCIONAL DE LA JURISDICCIÓ ADMINISTRATIVA.AD-154-1/97
AD-146-1/97 17/12/1998 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.AD-146-1/97
AD-043-2/97 09/12/1998 PROCÉS ADMINISTRATIU. TERMINI DE RECURS.AD-043-2/97
SS-104-1/97 09/12/1998 CASS. INVALIDESA PER ACCIDENT DE TREBALL.SS-104-1/97
AD-114-1/97 09/12/1998 CONTRACTACIÓ ADMINSITRATIVA.AD-114-1/97
AD-037-1/98 09/12/1998 INCOMPETÈNCIA DE LA JURISDICCIÓ ADMINISTRATIVA.AD-037-1/98
0015/98 04/11/1998 Imprudència amb resultat de lesions. Responsabilitat civil (0015/98)
0035/97 04/11/1998 Injúries a l'autoritat. Autor material. Cooperador necessari (0035/97)
0020/98 04/11/1998 Imprudència amb resultat de lesions. Accident de trànsit. Responsabilitat civil. ITT (0020/98)
AD-094-2/98 02/11/1998 COMPETÈNCIA DE LA JURISDICCIÓ ADMINISTRATIVA.AD-094-2/98
0013/98 28/10/1998 Imprudència amb danys. Accident de trànsit. Responsabilitat civil. Narració dels fets. Error probatori (0013/98)
0008/98 28/10/1998 Imprudència amb lesions. Accident de trànsit. Contradicció de motius d'impugnació. Concurrència de culpes. Responsabilitat civil (0008/98)
SS-110-1/97 20/10/1998 CASS. PENSIÓ DE VELLESA. Art. 41 Reglament tècnic:SS-110-1/97
AD-136-1/97 20/10/1998 AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL.AD-136-1/97
AD-022-1/97 20/10/1998 COMUNS. PRINCIPI DE LA JERARQUIA DE LES NORMES JURÍDIQUES.AD-022-1/97