BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0023/00 09/05/2001 Violació (0023/00)
0002/01 03/05/2001 Lesions per imprudència en accident de circulació (0002/01)
AD-001-1/2000 19/04/2001 BÉNS PÚBLICS. Els particulars no disposen d’un dret a disposar dels béns comunals ni poden imposar la modificació del seu estat actual.AD-001-1/2000
SS-086-2/99 19/04/2001 CASS. INVALIDESA PER ACCIDENT DE TREBALL.SS-086-2/99
PSA-02-01 19/04/2001 PROCEDIMENT ESPECIAL DE L’ARTICLE 41.1 DE LA CONSTITUCIÓ.PSA-02-01
AD-007-1/2000 19/04/2001 DUANA. Infracció de falsa declaració en la importació.AD-007-1/2000
SS-094-2/99 19/04/2001 NUL.LITAT D’ACTUACIONS. Dret a la jurisdicció.SS-094-2/99
AD-131-2/97. 19/04/2001 COSTES PROCESSALS.AD-131-2/97.
AD-004-2/99 19/04/2001 RECURS D’APEL.LACIÓ. Desistiment.AD-004-2/99
0004/01 10/04/2001 Emissió de xecs sense provisió de fons (0004/01)
0037/00 20/03/2001 Delicte major contra l'economia (0037/00)
0003/01 20/03/2001 Introducció, detenció i cessió de droga tòxica en petita quantitat i consum en grup de haixix (0003/01)
PSA-01/2001 09/03/2001 PROCEDIMENT ESPECIAL DE L’ARTICLE 41 DE LA CONSTITUCIÓ.PSA-01/2001
AD-035-1/2000 09/03/2001 URBANISME. Ampliació d’habitatge unifamiliar.AD-035-1/2000
SS-006-2/99 09/03/2001 CASS. INVALIDESA MALALTIA DEL GRUP III. Denegació.SS-006-2/99
SS-080-2/99 09/03/2001 CASS. PENSIÓ D’INVALIDESA PER ACCIDENT DE TREBALL.SS-080-2/99
SS-002-2/2000 09/03/2001 CASS. PENSIÓ DE VELLESA. ACTIVITAT ASSALARIADA SS-002-2/2000
SS-036-2/2000 09/03/2001 CASS. INVALIDESA PER MALALTIA.SS-036-2/2000
AD-054-2/99 09/03/2001 CARRETERES.AD-054-2/99
SS-017-1/2000 09/03/2001 CASS. INVALIDESA PER MALALTIA.SS-017-1/2000