BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A049/18 03/09/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT D'ACTUACIONS. Dret a la jurisdicció en la vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret (connexió amb el dret a la llibertat) (0000037/2015)
0057/18 27/07/2018 Moment en què es poden reclamar els aliments (3000291/2017)
0143/18 27/07/2018 Retorn d'un habitatge en finalitzar el contracte laboral (7000028/2016)
0138/18 27/07/2018 Pensió d'aliments i altres despeses (6000219/2016)
0453/16 26/07/2018 Exequàtur (TSJC 453/16)
6000056/2017 25/07/2018 LESIONS DOLOSES
6000139/2016 25/07/2018 MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - LESIONS DOLOSES - AMENACES (VIOLÈNCIA DOMÈSTICA)
6000014/2017 25/07/2018 ESTAFA INFORMÀTICA
6000201/2016 25/07/2018 DANYS DOLOSOS
6000074/2016 25/07/2018 FRUSTRACIÓ DE PROCEDIMENTS EXECUTIUS DE COBRAMENT
6000157/2016 25/07/2018 FURT AMB FORÇA EN LES COSES
6000189/2017 25/07/2018 LESIONS DOLOSES - INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI - AMENACES NO CONDICIONALS - RESISTÈNCIA A L'AUTORITAT - MALTRACTAMENT
6000123/2016 25/07/2018 FURT QUALIFICAT AMB ABÚS DE CONFIANÇA - APROPIACIÓ INDEGUDA - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC
0000023/2018 - 3000017/2015 25/07/2018 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
A286/17 24/07/2018 Incident de nul·litat (2000086/2015-01)
A209/18 24/07/2018 Justícia gratuïta (7000046/2018)
A191/18 24/07/2018 Justícia gratuïta (2000180/2018)
A186/18 24/07/2018 Justícia gratuïta - societat que no prova la dissolució ni presenta comptes anuals (TSJC 066/2018 - 4000143/2016)
A182/18 24/07/2018 Mesura cautelar - periculum in mora (1000167/2018)
A163/18 24/07/2018 Extensió fallida a administrador - comptabilitat dels actius no acord a realitat (5000054/2016)