BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A009/2021 26/04/2021 Menor de lesions utilitzant objecte - Revocació Pena (5080047/2018)
A012/2021 26/04/2021 Menor de conducció de vehicle amb un grau d'alcoholèmia i lesions per imprudència - Determinació Import Responsabilitat civil (2080097/2019)
A011/2021 26/04/2021 Menor de danys dolosos - Determinació Import Responsabilitat civil (2080069/2020)
0013/2021 26/04/2021 Menor de danys doloses - Insuficient prova de càrrec (6000171/2018)
0001/2021 26/04/2021 Major de lesions doloses que requereixen 1ª assistència mèdica - Incorrecta valoració excloent Art. 27.7 CP (6000043/2019)
0006/2021 26/04/2021 Major de vulneració de la intimitat utilitzant artificis tècnics de gravació - Responsabilitat penal o civil concepte espai privat (6000201/2017)
0008/2021 26/04/2021 Major d'estafa qualificada - Incorrecta Valoració prova practicada (6000030/2017)
A046/20 22/04/2021 INCIDENT DE NUL•LITAT (2000078/2019)
A040/20 22/04/2021 INCIDENT DE NUL•LITAT (2000077/2019)
A014/20 22/04/2021 INCIDENT DE NUL•LITAT (1000060/2015)
A025/20 22/04/2021 INCIDENT DE NUL•LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Revisió POUP Escaldes-Engordany. Limitacions a la propietat en la Vall del Madriu.(1000063/2018)
0025/21 22/04/2021 IMMIGRACIÓ. Renovació autorització residència i treball per compte propi. Manca de residència efectiva a Andorra. Valoració de la prova. (2000024/2020)
0062/19 22/04/2021 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d’una entitat bancària a una altra (1000114/2016)
0024/21 22/04/2021 IMMIGRACIÓ. Sol·licitud de residència per reagrupament familiar (1000051/2021)
0057/20 22/04/2021 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d’una entitat bancària a una altra (2000079/2017)
0050/20 22/04/2021 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d’una entitat bancària a una altra (1000041/2019)
0068/19 22/04/2021 RESOLUCIONS BANCÀRIES. Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d’una entitat bancària a una altra (1000110/2017)
0052/20 22/04/2021 FUNCIÓ PÚBLICA. Impugnació del Reglament de sistemes de compensació. Disponibilitat fora de la jornada laboral. Inexistència de discriminació. (1000003/2019)
0042/20 22/04/2021 Causes de nul·litat de ple dret han d’invocar-se mitjançant el recurs corresponent. Sòls contaminats. Responsabilitat del propietari del terreny (2000082/2019)
0045/20 22/04/2021 Sanció per caçar de nit sense autorització. Imatges obtingudes de xarxes socials. Declaració de l’interessat. Prova suficient. (2000047/2019)