BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0506/16 30/01/2018 Adquisició de preferents (4100640/2010)
0435/17 30/01/2018 Laboral - Desistiment justificat - Clàusula de no competència - Frau de llei internacional NO - Càlculs - Costes (1001561/2010)
0428/17 30/01/2018 Laboral - Personal eventual del Govern - Successions de contractes - Aplicació article 19 CRL (5000108/2017)
0415/17 30/01/2018 Laboral - Futbolista - Perjudici complementari (4000305/2016)
0398/17 30/01/2018 Reclamació indemnització perjudici causat per un assalariat posteriorment al comiat disciplinari (2000271/2016)
0396/17 30/01/2018 Guarda i custòdia (4000450/2015)
0393/17 30/01/2018 Assegurances (2100330/2014)
0389/17 30/01/2018 Interpretació d'un reconeixement de deute (1900030/2014 )
0384/17 30/01/2018 Accident de circulació (400032/2016)
0374/17 30/01/2018 Laboral - Manca de legitimació passiva - Determinació de l'empresari (7000165/2016)
0370/17 30/01/2018 Pensió compensatòria i aliments dels fills (5000033/2017)
0367/15 30/01/2018 Accident circulació (1001911/2013)
0358/17 30/01/2018 Laboral - 90.2 CRL - Acomiadament no causal d'una dona embarassada - Obligació del certificat del metge (6000347/2016)
0354/17 30/01/2018 Bancari - Resolució anticipada improcedent (7100765/2013)
0351/17 30/01/2018 Responsabilitat administrador socials - No cosa jutjada - Càrrega probatòria definitiva (1000527/2014)
0349/17 30/01/2018 Accions preferents (1100074/2014)
0336/17 30/01/2018 Solidaritat titular administratiu i formal NO (4000122/2015)
0308/17 30/01/2018 Accident de circulació (400422/2015)
0304/17 30/01/2018 Prescripció i moment en que s'ha d'interposar (6000468/2015)
0297/17 30/01/2018 Compra accions preferents (1100403/2014)