BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0012/20 15/10/2020 Concessió per la construcció i explotació del túnel d’Envalira. El Govern no va assumir el compromís de mantenir pel concessionari el règim fiscal vigent en el moment de l’adjudicació (1000076/2017)
0072/20 15/10/2020 IMMIGRACIÓ - Expulsió. Delicte major contra la llibertat sexual per establiment de prostitució i afavorir-la, blanqueig i contra la seguretat del tràfic jurídic. Procediment penal no conclòs. Presó preventiva. Proporcionalitat. (1000089/2019)
0076/20 15/10/2020 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. Concurs de neteja viària i treta de neu. Distinció entre solvència i criteris d’adjudicació. Valoració de l’experiència prèvia i altres criteris. (2000038/2018)
0069/19 15/10/2020 Reducció total deute subordinat a entitat financera. Recapitalització interna. Recurs dels directius (1000048/2016)
0004/20 15/10/2020 TRIBUTS. Impost general indirecte. Aplicació del tipus superreduït als actes mèdics reembossats per la CASS. Infracció de defraudació molt greu. (1000105/2017 i 2000041/2018))
0011/20 15/10/2020 SEGURETAT SOCIAL - CASS Capital d’invalidesa derivat d’accident laboral. Grau de menyscabament (1000023/2019)
A058/20 15/10/2020 EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES. Recurs lliurat a resta d’interessats en el procediment. Informe psicològic no es pot lliurar (TSJ 0000017/2020 - UiP 0000078/2018)
0009/20 24/09/2020 GOVERN - MINISTERI DE CULTURA Lliurament de memòries d'actuacions arqueològiques. Abast de la difusió dels resultats de les intervencions arqueològiques. (2000083/2018)
0003/20 24/09/2020 COMUNS-SANCIONS - Sanció aparcament. Identificació del lloc sense dubte (1000012/2019)
0088/19 24/09/2020 TRIBUTS. Sanció per incompliment d’obligacions comptables i registrals. Error en la numeració de les factures. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. Caducitat del procediment. Resolució tardana. (1000029/2018)
0077/19 24/09/2020 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Suspensió de les prestacions d’incapacitat temporal (2000048/2018)
0074/19 24/09/2020 TRIBUTS-IS. Determinació de la liquidació de l’impost de societats -tractament fiscal conforme a l’aportació de béns immobles a la societat en concepte d’ampliació de capital social (1000036/2018)
0071/19 24/09/2020 CONCURS PÚBLIC - Adjudicació de la concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida (2000027/2018)
A013/20 24/09/2020 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Prescripció de l’acció. Distinció entre danys permanents i continuats (1000025/2019)
A055/20 24/09/2020 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS D’APEL.LACIÓ (1000096/2016)
A029/20 24/09/2020 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS D’APEL.LACIÓ (1000012/2020)
A015/20 24/09/2020 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Intercanvi d’informació fiscal. (2000084/2018)
A010/20 24/09/2020 INCIDENT D’EXECUCIÓ. Pagament dels interessos legals contemplats en la sentència ferma. (2000052/2019)
6000116/2017 21/09/2020 BLANQUEIG DE DINERS O VALORS
6000229/2018 03/09/2020 CAÇA, PESCA I TRÀFIC D'ESPÈCIES AMENAÇADES O PROTEGIDES