BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0133/16 10/02/2017 AUTE ACUMULACIÓ DE PROCESSOS. NO RECURRIBLE (1000010/2016)
0006/17 31/01/2017 INTERCANVI D’INFORMACIÓ EN MATÈRIA FISCAL AMB SOL.LICITUD PRÈVIA (2000086/2016)
0050/16 30/01/2017 DELICTES MAJORS D’AGRESSIÓ SEXUAL CONSTITUTIVA DE VIOLACIÓ EN GRAU DE TEMPTATIVA I D’EXHIBICIONISME DAVANT DE MENORS D’EDAT (6000080/2015)
0048/16 30/01/2017 INCIDENT D'EXECUCIÓ D'ORDENANÇA PENAL: aplicació del Decret d'indult (4870187/2013)
0047/16 30/01/2017 DELICTE MAJOR D’ESTABLIMENT DE PROSTITUCIÓ, DELICTE MAJOR CONTINUAT D’AFAVORIMENT DE LA PROSTITUCIÓ I DELICTE MAJOR DE TRACTAR D’INFLUIR EN UN TESTIMONI PERQUÈ MODIFIQUI LA SEVA ACTUACIÓ PROCESSAL (2400075/2012)
0042/16 30/01/2017 DELICTES MAJORS CONTINUATS D’ACTES SEXUALS SENSE CONSENTIMENT AMB ACCÉS CARNAL PER VIA VAGINAL AMB UNA PERSONA MENOR DE 14 ANYS I DELICTE MAJOR CONTINUAT D’ABÚS SEXUAL AMB PREVALENÇA A MENOR DE 18 ANYS I MAJOR DE 14 ANYS, ESSENT L’AUTOR LA PERSONA QUE EXERCEIX DE FET L’AUTORITAT FAMILIAR SOBRE LA VÍCTIMA (6000003/2015)
0008/17 26/01/2017 CONFLICTE DE COMPETÈNCIA: Inadmissió.
0042/16 26/01/2017 INCIDENT DE NUL·LITAT D'ACTUACIONS: Dret a la jurisdicció. Inadmissió de proves en segona instància (6000003/2015)
0005/17 25/01/2017 INTERCANVI D’INFORMACIÓ EN MATÈRIA FISCAL AMB SOL.LICITUD PRÈVIA (2000087/2016)
0079/16 25/01/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. MANTENIMENT SITUACIÓ DE BAIXA MÈDICA (1000022/2015)
A055/16 25/01/2017 AUTE INCIDENT DE NUL.LITAT (1700003/2014)
0499/15 23/01/2017 Responsabilitat danys per aigua. Excepció arrendador (2100711-2010)
0438/16 23/01/2017 Laboral -personal de la CASS-prima- (1000492-2014)
0431/15 23/01/2017 Resolució contracte per incompliment. Improcedència (3100689-2010)
0421/16 23/01/2017 Laboral-impugnació sancions laborals (6000504-2014)
0370/16 23/01/2017 Laboral-desistiment justificat-mobbing per la via penal NO (5000360-2015)
0151/16 23/01/2017 Contracte d'obra. Incompliment pagament (7100253-2014)
0138/16 23/01/2017 Bancari crèdit. Int demora no acreditats (6100611-2013)
0101/16 23/01/2017 Comunitat Propietaris. Aplicació estatus. Actes propis (5000308-2015)
0498/16 20/01/2017 Justícia gratuïta (2000424-2016)