BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0033/17 06/04/2017 INTERCANVI INFORMACIÓ EN MATÈRIA FISCAL AMB SOL·LICITUD PRÈVIA (2000028/2017)
0032/17 06/04/2017 INTERCANVI INFORMACIÓ EN MATÈRIA FISCAL AMB SOL·LICITUD PRÈVIA (2000027/2017)
0031/17 06/04/2017 INTERCANVI INFORMACIÓ EN MATÈRIA FISCAL AMB SOL·LICITUD PRÈVIA (1000027/2017)
0029/17 03/04/2017 INTERCANVI INFORMACIÓ EN MATÈRIA FISCAL AMB SOL·LICITUD PRÈVIA (2000025/2017)
0028/17 03/04/2017 INTERCANVI INFORMACIÓ EN MATÈRIA FISCAL AMB SOL·LICITUD PRÈVIA (1000025/2017)
0030/17 03/04/2017 INTERCANVI INFORMACIÓ EN MATÈRIA FISCAL AMB SOL·LICITUD PRÈVIA (1000028/2017)
0027/17 30/03/2017 INTERCANVI INFORMACIÓ EN MATÈRIA FISCAL AMB SOL·LICITUD PRÈVIA (2000024/2017)
0026/17 30/03/2017 INTERCANVI INFORMACIÓ EN MATÈRIA FISCAL AMB SOL·LICITUD PRÈVIA (1000023/2017)
0087/17 30/03/2017 Exequatur conjunt de Cuba
0003/17 27/03/2017 DELICTE MAJOR D’HOMICIDI PER IMPRUDÈNCIA GREU. Accident de circulació. Concurrència de culpes. (6000018/2016)
0007/17 27/03/2017 DELICTES MAJOR DE LESIONS DOLOSES CAUSADES AMB ARMA, OBJECTE O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LA MORT O LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA EN CONCURS REAL AMB UN DELICTE MAJOR DE MALTRACTAMENTS EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC I MAJOR D’AMENACES DE MORT CONDICIONALS FETES AMB ARMA. Desestimació de la rebaixa de la pena de presó imposada en la instància. (6000156/2016)
0062/16 27/03/2017 DELICTES MAJOR D’AGRESSIÓ SEXUAL CONSTITUTIVA DE VIOLACIÓ I MAJOR D’ABÚS SEXUAL A MENOR DE 14 ANYS (6000137/2016)
0060/16 27/03/2017 EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA. DELICTES MAJOR DE VENDA DE PRODUCTE ESTUPEFAENT MARIHUANA A MENOR D’EDAT, MENOR CONTINUAT DE TRÀFIC DE PRODUCTE ESTUPEFAENT MARIHUANA I LES CONTRAVENCIONS PENALS CONTINUADES DE CONSUM INDIVIDUAL I EN GRUP DE PRODUCTE ESTUPEFAENT MARIHUANA. Possibilitat del pres en règim de semillibertat per a reintegrar-se després del treball al seu domicili. (executòria 6000096/2015)
0108/16 23/03/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa accident de treball. Determinació del grau d’IPP. Aplicació de l’índex de Schöber. (1000053/2015)
0082/16 23/03/2017 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa per malaltia. Determinació del grau d’invalidesa. Valoració de la prova pericial. No ha empitjorat l’estat físic de la interessada que es va determinar en un procés anterior. (1000005/2015)
0103/16 23/03/2017 CASS – SEGURETAT SOCIAL -PENSIÓ D’INVALIDESA DEL GRUP A2 (1000006/2015)
0097/16 23/03/2017 SANCIONS LABORALS (1000015/2015)
0093/16 23/03/2017 PROCEDIMENT DE COMPROVACIÓ DEL VALOR D’UN IMMOBLE (2000105/2015)
A037/16 23/03/2017 AUTE RESOLUTIU DE RECURS D'ACLARIMENT (5000036/2013)
A028/16 23/03/2017 AUTE RECTIFICATIU ERROR MATERIAL (1000114/2013)