BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A047/18 19/12/2018 Execució (2000516/2016)
A202/18 19/12/2018 Execució despeses ordinàries i extraordinàries (2000382/2018)
A081/18 19/12/2018 Impugnació Honoraris lletrat (TSJC 267/2017)
0217/18 19/12/2018 Declarativa de domini i reivindicatori (4000003/2015)
A278/18 19/12/2018 Guarda i custòdia compartida.Comunicació amb el progenitor no custodi (6000043/2017)
0074/18 19/12/2018 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Capital per jubilació. El sol·licita l’hereva per impossibilitat de fer-ho l’assegurat. Força major. (1000083/2017)
0131/18 19/12/2018 IMMIGRACIÓ. Expulsió i prohibició d’entrada de 5 anys. Delicte d’abús sexual contra menor d’edat. (2000045/2018)
0079/18 19/12/2018 Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació. Notificació a l'agent que no és client traspassable. L'agent coneix els motius. (1000064/2017)
0078/18 19/12/2018 Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació. Notificació a l'agent que no és client traspassable. L'agent coneix els motius. (1000063/2017)
0068/18 19/12/2018 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa accident de treball. Determinació del grau d’IPP. Prevalença de la prova pericial.(1000122/2015)
0060/18 19/12/2018 POUP - Declaració de nul·litat del decret de modificació dels límits d’unitats d’actuació. (1000029/2016)
A076/18 19/12/2018 INCIDENT D’EXECUCIÓ. Aplicació d’un factor corrector a la gestió de l’acompliment del personal d’un Comú. (1000025/2011)
0076/18 19/12/2018 Recurs contra embargament (6000173/2016)
0075/18 19/12/2018 Recurs contra embargament (6000173/2016)
0074/18 19/12/2018 Recurs contra embargament (6000173/2016)
0073/18 19/12/2018 Recurs contra embargament (6000173/2016)
0072/18 19/12/2018 Recurs contra embargament (6000173/2016)
0071/18 19/12/2018 Recurs contra embargament (6000173/2016)
0070/18 19/12/2018 Recurs contra embargament ( 6000173/2016)
0069/18 19/12/2018 Recurs contra embargament (6000173/2016)