BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A036/19 03/04/2019 Revocació suspensió de condemna (5080063/2017)
0017/19 03/04/2019 Presumpció d'innocència (6000092/2017)
0016/19 03/04/2019 Legitima defensa (1000014/2015)
0019/19 03/04/2019 No apreciació de l'atenuant d'haver obrat per causa que ha produït arravatament i obcecació (6000182/2017)
0018/19 03/04/2019 No apreciació atenuant d'obrar a causa d'una addicció a les drogues (600155/2018)
0015/19 03/04/2019 Apreciació de la pena . Presumpció d'innocència.(6000100/2018)
0014/19 03/04/2019 No apreciació atenuants de penediment espontani i col·laboració del processat (6000154/2018)
A023/19 28/03/2019 AUTE INADMISSIÓ (4000462/2017)
0393/18 28/03/2019 Societat reclamació per passiu occult. (3000171/2015)
0167/18 28/03/2019 Sentència exequàtur
0395/18 28/03/2019 Laboral Prejudicialitat Penal comiat disciplinari i aute processament (3000529/2016)
A445/18 28/03/2019 Acumulació de processos laborals determinació del procediment més antic ( 2000374/2018)
A055/19 28/03/2019 AUTE INADMISSIÓ (3000116/2015)
A055/19 28/03/2019 AUTE INADMISSIÓ (3000116/2015)
0442/18 28/03/2019 Laboral acomiadament disciplinari 104.2. Actuació deslleial pe part d'un director assalariat també soci.( 6000354/2016)
A351/18 28/03/2019 Aclariment (5000448/2013)
A388/18 28/03/2019 Despeses Ordinaries i extaordinaries ( 2000029/2016)
0371/18 28/03/2019 Competència dels tribunals andorrans litispendència (2000197/2018)
0370/18 28/03/2019 Competencia territorial dels tribunals andorrans mesures provisionals (2000288/2018)
0315/18 28/03/2019 Accident de circulació (3000150/2017)