BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0020/19 19/07/2019 ENTITATS FINANCERES - No s'ha d'incloure previsió per si s'estima procediment civil en el que es reclama nul·litat preferents (1000043/2016)
A028/19 19/07/2019 CASS - SEGURETAT SOCIAL - Petició de pensió sol·licitada en dos procediments consecutius. Litispendència. (1000022/2017)
6000151/2018 17/07/2019 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA.
6000172/2018 17/07/2019 INJÚRIA) RESISTÈNCIA LLEU ALS FUNCIONARIS PÚBLICS
6000016/2018 17/07/2019 LESIONS DOLOSES MALTRACTAMENT
6000098/2018 17/07/2019 MAJOR DE FURT AMB ABÚS DE CONFIANÇA
6000021/2019 17/07/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000049/2018 17/07/2019 MAJOR D'ESTAFA
6000112/2018 17/07/2019 ESTAFA QUALIFICADA
6000097/2017 17/07/2019 ACCÉS CARNAL AMB UNA PERSONA DE MÉS DE 14 ANYS I MENYS DE 18, PREVALENT-SE D'UNA SITUACIÓ DE SUPERIORITAT I ESSENT LA VÍCTIMA ESPECIALMENT VULNERABLE PER RAÓ DE LA SEVA SITUACIÓ
6000008/2018 17/07/2019 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA
6000189/2018 17/07/2019 OBSTACULITZACIÓ D'EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS JUDICIALS
6000210/2018 17/07/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000063/2017 17/07/2019 LESIONS DOLOSES
6000218/2018 17/07/2019 AMENACES NO CONDICIONALS - LESIONS DOLOSES
6000175/2017 17/07/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000062/2019 17/07/2019 TRÀFIC DE DROGUES TÒXIQUES (COCAïNA)
6000085/2017 17/07/2019 VIOLACIÓ
6000024/2019 16/07/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000040/2019 16/07/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI