BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A030/18 12/11/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. (1000073/2017)
A093/18 12/11/2018 INCIDENT DE NUL.LITAT. Intercanvi d'informació en matèria fiscal (1000025/2018)
A84/18 12/11/2018 Recusació Magistrat Tribunal de Corts (6000181/2018)
A086/18 12/11/2018 Inadmissió ad limine - Recusacio Magistrat (6000173/2016)
0125/18 06/11/2018 TRIBUTS. Intercanvi informació fiscal en relació amb una societat andorrana. (1000043/2018)
A064/18 06/11/2018 Inadmissió ad limine - Recusacio Magistrat (6000173/2016)
A074/18 06/11/2018 Inadmissió ad limine - Recusacio Magistrat (6000173/2016)
A072/18 06/11/2018 Recusació Magistrat.(6000173/2016)
A058/18 05/11/2018 Incident de Nul·litat. Recusació (6000173/2016)
6000076/2018 31/10/2018 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000065/2018 31/10/2018 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
A1271/18 30/10/2018 Desestimació per modificació pretensions en 2ª instància, aliments despeses extraordinàries
0221/18 30/10/2018 Sanejament vicis ocults, carrega de la prova
A265/18 30/10/2018 Justícia Gratuïta (2000099/2018)
A230/18 30/10/2018 Justícia Gratuïta (1000082/2018)
A268/18 30/10/2018 Justicia Gratuïta (2000403/2017)
0179/18 30/10/2018 Compensació per ús domicili familiar en cas d'atribució no assistencial ha d'intervenir en procés de liquidació règim econòmic(7000388/2017)
A159/18 30/10/2018 Incident de nul·litat (3000051/2017)
A159/18 30/10/2018 Inadmissió impugnacio costes saig (3000051/2017)
A159/18 30/10/2018 Desestimar suspensió execució (3000051/2017)