BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000027/2019 14/01/2020 delicte menor d’amenaces no condicionals i d’un delicte menor d’injúries
6000193/2018 14/01/2020 LESIONS DOLOSES
6000020/2019 14/01/2020 VIOLACIÓ DE DOMICILI AMB VIOLÈNCIA O INTIMIDACIÓ - MALTRACTAMENTS HABITUALS EN L'ÀMBIT DOMÈSTIC - LESIONS DOLOSES
A123/19 10/01/2020 Conducció de Vehicle amb un grau d'alcoholèmia superior a 0,8gl/s - autorització conduir per treballar (1080201/2019)
0322/18 31/12/2019 ACCIÓ REINVIDICATÒRIA. aplanament demanda-no costes en no haver estat requerit de manera extrajudicial (7000248/2018)
6000072/2019 24/12/2019 DELICTE MAJOR CONTINUAT DE CONTRABAN PER VALOR SUPERIOR A 18.000 EUROS; D. MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS.
6000072/2019 24/12/2019 DELICTE MAJOR CONTINUAT DE CONTRABAN PER VALOR SUPERIOR A 18.000 EUROS; D. MAJOR DE BLANQUEIG DE DINERS.
6000070/2019 23/12/2019 ESTAFA
A091/19 20/12/2019 Recurs Autorització Conduir (4080082/2019)
A101/19 20/12/2019 Revocació Condemna (2080249/2018)
A114/19 20/12/2019 Substitució Pena Revocada (5080063/2017)
A108/19 20/12/2019 Revocació Condemna (5080009/2017)
A063/19 20/12/2019 Recurs imports - Responsabilitat civil (2080079/2017)
A0098/19 20/12/2019 Revocació Condemna (2080265/2018)
0104/19 20/12/2019 Recurs delicte de Receptació de delicte - Valoració de la Prova (6000142/2017)
0105/19 20/12/2019 Recurs Delicte de lesions doloses- Error de valoració (6000061/2018)
6000007/2019 19/12/2019 dos delictes majors d’amenaces amb arma i un delicte menor de port d’arma il·legal
6000103/2019 18/12/2019 MALTRACTAMENT
6000093/2019 18/12/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000100/2019 18/12/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI