BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000079/2018 17/04/2019 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
6000120/2018 17/04/2019 LESIONS PER IMPRUDÈNCIA GREU (ACCIDENT DE CIRCULACIÓ)
6000060/2017 17/04/2019 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA. - LESIONS DOLOSES - AMENACES NO CONDICIONALS
6000011/2018 17/04/2019 AMENACES NO CONDICIONALS
6000113/2018 17/04/2019 LESIONS DOLOSES
6000197/2017 17/04/2019 LESIONS DOLOSES - DANYS
6000178/2017 17/04/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000155/2017 17/04/2019 DANYS DOLOSOS
6000063/2018 17/04/2019 LESIONS DOLOSES CAUSADES MITJANÇANT OBJECTES O MITJANS AMB PERILL DE CAUSAR LESIONS MÉS GREUS A LA VÍCTIMA
6000058/2018 17/04/2019 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000225/2017 17/04/2019 ESCOLTES IL·LEGALS I CONDUCTES AFINS
6000183/2018 17/04/2019 CREBANTAMENT DE CONDEMNA
6000205/2016 17/04/2019 ABUSOS SEXUALS AMB PREVALENÇA A MENORS D'EDAT
6000052/2018 17/04/2019 LESIONS DOLOSES
6000010/2019 16/04/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000206/2018 16/04/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000213/2018 16/04/2019 MALTRACTAMENT - LESIONS DOLOSES
6000002/2019 16/04/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000221/2018 16/04/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000203/2018 16/04/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI