BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A027/18 14/11/2018 RECUSACIÓ BATLLE
A026/18 14/11/2018 RECUSACIÓ BATLLE
A025/18 14/11/2018 RECUSACIÓ BATLLE
A088/2018 14/11/2018 Recurs petició llibertat provisional. (Delicte major de tràfic de productes estupefaents en gran quantitat) (6000147/2018)
A024/18 13/11/2018 RECUSACIÓ MAGISTRAT
A023/18 13/11/2018 RECUSACIÓ MAGISTRAT
A022/18 13/11/2018 RECUSACIÓ MAGISTRAT
A096/18 12/11/2018 INCIDENT DE NUL.LITAT. Intercanvi d'informació en matèria fiscal (200006172018)
A030/18 12/11/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. (1000073/2017)
A093/18 12/11/2018 INCIDENT DE NUL.LITAT. Intercanvi d'informació en matèria fiscal (1000025/2018)
A84/18 12/11/2018 Recusació Magistrat Tribunal de Corts (6000181/2018)
A086/18 12/11/2018 Inadmissió ad limine - Recusacio Magistrat (6000173/2016)
0125/18 06/11/2018 TRIBUTS. Intercanvi informació fiscal en relació amb una societat andorrana. (1000043/2018)
A064/18 06/11/2018 Inadmissió ad limine - Recusacio Magistrat (6000173/2016)
A074/18 06/11/2018 Inadmissió ad limine - Recusacio Magistrat (6000173/2016)
A072/18 06/11/2018 Recusació Magistrat.(6000173/2016)
A058/18 05/11/2018 Incident de Nul·litat. Recusació (6000173/2016)
6000071/2018 31/10/2018 RECEPTACIÓ NO HABITUAL DE CONTRAVENCIONS PENALS
6000122/2018 31/10/2018 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000076/2018 31/10/2018 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI