BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A133/18 06/09/2019 AUTE ACLARIMENT (1000102/2014)
A247/19 03/09/2019 INADMISSIÓ 18 BIS (1100504/2011)
0043/19 03/09/2019 MENOR ESCOLTAT EN EL PROCEDIMENT , CRITERIS D'ACTUACIÓ.(5000447/2017)
A020/19 02/09/2019 Recurs valoració Pretium doloris i import indemnització (5080115/2018)
A080/19 07/08/2019 Recurs denegació benefici de la semi llibertat (Exe 0000014/2019)
6000111/2018 30/07/2019 delicte menor de lesions per imprudència greu.
A343/18 30/07/2019 Segrest internacional d'un menor. Conveni de La Haia de 1980. Excepcions. (Guàrdia 080/18)
A148/19 30/07/2019 Execució-Impugnació acord del Saig-despeses extraordinàries. (2000108/2018)
A020/19 30/07/2019 Prejudicialitat Penal (2100416/2011)
0219/19 30/07/2019 Transacció. (2000221/2016)
0119/19 30/07/2019 Guarda compartida. Valoració prova pericial. (2000316/2017)
0046/19 30/07/2019 Modificació de mesures patern-filials. Dret de Visites . Menor 14 anys. No intervenció de tercer. (7000481/2017)
0406/18 30/07/2019 Reclamació Honoraris Arquitectes. Incongruència Ultra Petita (3100353/2008)
0439/18 30/07/2019 Manca de legitimació dels debitors per introduir recurs sense administrador (7000349/16)
0150/19 26/07/2019 Custòdia . Interès superior de l'infant (3000133/2018)
A001/19 25/07/2019 Mesures Provisionals. Finalitat. Guarda. Intervenció Batlle Menors. Definitiva.(6000348/2018)
A133/19 25/07/2019 Justicia Gratuita (6000161/2019)
A123/19 25/07/2019 Justicia Gratuita (6000171/19)
A096/19 25/07/2019 Menors presència progenitor amb visites supervisades en treball psicològic prop del fill (2000018/17)
A137/19 25/07/2019 Suspensió règim de visites. (2000045/2016)