BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0096/18 28/09/2018 Execució de resolució. STSJA ferma. Recurs d'empara pendent no comunicat. Sol.licitud de dades sobre compliment de requisits de la nacionalitat andorrana. (2000061/2018)
0093/18 28/09/2018 Execució de resolució. STSJA ferma. Recurs d'empara pendent no comunicat (1000025/2018)
0092/18 28/09/2018 TRIBUTS. Intercanvi d’informació fiscal. Titularitat real de societats andorranes. Invoca improcedència de la sol·licitud (1000027/2018)
0091/18 28/09/2018 TRIBUTS. Intercanvi d’informació fiscal. Resident a Espanya. Titularitat real de societats andorranes. Invoca improcedència de la sol·licitud (1000026/2018)
0023/18 28/09/2018 Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació.
0036/18 28/09/2018 CASS-SEGURETAT SOCIAL. Pensió d’invalidesa per malaltia. (1000108/2016)
0030/18 28/09/2018 TRIBUTS. IMPOST GENERAL INDIRECTE-RÈGIM ESPECIAL DE L’OR D’INVERSIÓ. OBLIGACIÓ D’ALTA CENSAL. (1000073/2017)
0012/18 28/09/2018 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ. No hi ha hagut mala praxi mèdica. Informe d’especialista preval sobre els dels metges generalistes i màster en dany corporal (2000061/2015)
A124/18 26/09/2018 Incident de Nul.litat
A143/18 26/09/2018 Incident de Nul.litat
0110/18 26/09/2018 Accident de Circulació. (3000331/2017)
0097/18 26/09/2018 Reclamació danys vehicle. (4000058/2015)
0073/18 26/09/2018 Accident de Circulació. (3000142/2017)
0096/18 26/09/2018 Sinistre filtracions aigua. (4000974/2014)
0139/18 26/09/2018 Noció de Consumidors. Tribunal no poden moderar clàusula penal contracte entre no consumidors. (6000023/2017)
A219/18 26/09/2018 Justícia Gratuïta. (7000197/2018-01)
A224/18 26/09/2018 Justícia Gratuïta. (5000217/2018)
0360/17 26/09/2018 Resolució extrajudicial d'un contracte. Reconvenció implícita. (3100074/2013)
0068/18 26/09/2018 Aliments en custòdia compartida. (3000277/2016)
0242/17 26/09/2018 Obres responsabilitats entre diferents intervinents. legitimació president per reclamar vicis. (5100837/2012)