BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0001/19 27/03/2019 Acció per al reconeixement de l'anormal funcionament de l'administració de justícia i rescabalament del dany causat article 10 de la LL.Q.L (Ple-005/2017 TSJ-012/2017)
6000222/2017 27/03/2019 TRÀFIC I DIPÒSIT D'ARMES DE FOC PROHIBIDES
6000070/2018 27/03/2019 LESIONS DOLOSES
6000089/2018 27/03/2019 INJÚRIA A AUTORITAT O FUNCIONARI - AMENACES LLEUS
6000146/2017 27/03/2019 CREACIÓ MEDIATA DE DOCUMENT INVERAÇ PER PARTICULAR
A037/19 27/03/2019 Recurs contra incident de nul·litat (6000173/2016)
A038/19 27/03/2019 Recurs contra incident de nul·litat (6000173/2016)
A037/19 27/03/2019 Recurs contra incident de nul·litat (6000173/2016)
A039/19 27/03/2019 Recusació Magistrat Tribunal de Corts (6000179/2018)
A079/18 27/03/2019 INADMISSIÓ (TSJP 079/18)
6000001/2019 26/03/2019 FURT
6000153/2018 22/03/2019 RECEPTACIÓ DE DELICTES
A072/19 21/03/2019 AUTE INADMISSIÓ (3000319/2018)
0022/19 19/03/2019 IIMF - Intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia (1000011/2019)
A074/18 19/03/2019 Taxació de costes (TSJC 202-18 2000382-17)
A066/19 19/03/2019 AUTE INADMISSIÓ (310000309/2014)
0013/19 18/03/2019 Error valoració prova mes discrepància qualificació jurídica dels fets mes manca d'apreciació atenuants (6000227/2017)
6000158/2018 13/03/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000185/2018 13/03/2019 LESIONS DOLOSES
0023/19 11/03/2019 Participació en programes (TSJA 023/2019)