BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0083/18 01/02/2019 Delicte Menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau de alcoholèmia superior a 0,8 GLS (5080158/2018)
0052/18 01/02/2019 DELICTE MAJOR DE LESIONS DOLOSES (6000091/2016)
0085/18 01/02/2019 Delicte Major de robatori amb violència i de lesions doloses (6000200/2016)
A018/18 30/01/2019 RECTIFICACIÓ AUTE INCIDENT DE NUL.LITAT (TSJ 018/2018 - 3000401/2018)
A044/19 29/01/2019 Inadmissio a tràmit escrit de taxació de costes (TSJC 098/2018 29000080/2014)
A455/18 29/01/2019 In admissió a tràmit escrit de taxació de costes (TSJC 500/2015 4900007/214)
0318/18 29/01/2019 Deute Subordinat 2010 Caja Madrid. Prescripció Manca informació. Costes
0262/18 29/01/2019 Bancari diversos préstecs. Oposició genèrica als interessos. Costes
A297/18 29/01/2019 Incident execució (5000278/2016)
A266/18 29/01/2019 Audiència al menor. Obligació personal tribuna (2000027/2016)
A013/19 29/01/2019 RECURS CONTRA INCIDENT DE NUL·LITAT (8000176/2015)
A002/19 29/01/2019 Recurs contra incident de nul·litat (8000176/2015)
A018/18 29/01/2019 INCIDENT DE NUL.LITAT (3000401/2018 - TSJ 018/2018)
6000109/2018 25/01/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000066/2018 25/01/2019 FURT
6000142/2018 25/01/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000081/2017 25/01/2019 ESTAFA PRIVILEGIADA
6000123/2018 25/01/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI - CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
6000148/2018 25/01/2019 FURT
6000193/2017 25/01/2019 AMENACES LLEUS