BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0056/18 19/10/2018 CIRCULACIÓ. Suspensió permís de conduir. Existència d’un trastorn psicològic. Valoració de la prova pericial. (2000104/2017)
0050/18 19/10/2018 RECURS D’APEL·LACIÓ. Principi del perjudici o gravamen. No es poden impugnar sentències favorables a la part que apel·la. (2000079/2016)
0038/18 19/10/2018 RECURS D’APEL·LACIÓ. Principi del perjudici o gravamen. No es poden impugnar sentències favorables a la part que apel·la. (2000089/2017)
0045/18 19/10/2018 PROTECCIÓ DE DADES. COL.LABORACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. Petició de transmissió de dades de terceres persones sol.licitada sense en seu consentiment exprès. (1000039/2018)
0052/18 19/10/2018 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ. Accident de camió d'escombreries. Neu a la calçada però alerta groga no vermella (2000112/2017)
0049/18 19/10/2018 TRIBUTS. Remuneració de l'Administrador com a despesa deduïble (2000005/2018)
0051/18 19/10/2018 TRIBUTS- Regularització de l’impost declarat per la deducció per creació de llocs de treball en relació a l’exercici 2013. Concepte de plantilla fixa anyal (2000002/2018)
0040/18 19/10/2018 URBANISME. Adequació de la valoració continguda en el Pla parcial per al desenvolupament de la Unitat d’Actuació de sol urbanitzable (2000098/2014)
0033/18 19/10/2018 Projecte d’interès nacional. Plataforma esquiable. (1000077/2018)
0048/18 17/10/2018 MARQUES. Autorització d’utilització de la forma abreujada del nom “Principat d’Andorra” com a element d’una marca. (1000079/2016)
0102/18 17/10/2018 Intercanvi Fiscal. Invoca improcedència de la so·licitud. (2000067/2018)
0101/18 17/10/2018 Intercanvi Fiscal. Invoca improcedència de la so·licitud. (2000066/2018)
6000017/2018 12/10/2018 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI - CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
6000055/2018 12/10/2018 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000075/2018 12/10/2018 APROPIACIÓ INDEGUDA
6000032/2018 12/10/2018 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000054/20018 12/10/2018 AMENACES LLEUS
6000045/2018 12/10/2018 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000040/2018 12/10/2018 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000068/2018 12/10/2018 CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR