BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000157/2018 06/02/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000145/2018 06/02/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000117/2018 06/02/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
A016/19 06/02/2019 AUTE ACLARIMENT (6000200/2016)
A016/19 06/02/2019 AUTE ACLARIMENT (6000200/2016)
6000110/2018 05/02/2019 CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
6000128/2018 05/02/2019 MALTRACTAMENT
6000144/2018 05/02/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000093/2018 05/02/2019 DANYS
6000134/2018 05/02/2019 FURT
6000178/2018 05/02/2019 CONSUM EN LOCAL PÚBLIC DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR - CONSUM EN GRUP DE CANNABIS O UNA DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
6000115/2018 05/02/2019 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000026/2018 05/02/2019 FURT
6000067/2018 05/02/2019 INTRODUCCIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
6000149/2018 05/02/2019 CONSUM INDIVIDUAL DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR
A015/19 01/02/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT IN ADMISSIÓ A TRÀMIT (86/2018)
A014/19 01/02/2019 Incident de Nul·litat in-admissió a tràmit (60000143/2017)
0108/18 01/02/2019 Delicte Menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau de alcoholèmia superior a 0,8 GLS (1080060/2018)
0092/18 01/02/2019 Delicte Menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau de alcoholèmia superior a 0,8 GLS (5080147/2018)
0076/18 01/02/2019 Delicte menor de abús sexual (0000088/2017)