BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
090/94 19/12/1995 Determinació del Grup per atorgar la pensió d'invalidesa malaltia (SS-090-2/94)
056/94 19/12/1995 Expropiació (AD-056-2/94)
066/94 19/12/1995 Denegació de sol·licitud i demanda de nul·litat d'acte d'adjudicació del subministrament del mobiliari a les dependències de la Justícia (AD-066-2/94)
084/94 19/12/1995 Adaptació d'una construcció al projecte autoritzat (AD-084-2/94)
070/94 19/12/1995 Sanció per infracció de contraban (AD-070-2/94)
071/94 19/12/1995 Obertura barreres que impedeixen el pas a la zona de pistes i a la muntanya en general (AD-071-1/94)
0000/95 13/12/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 13/12/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 13/12/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 13/12/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles.
082/94 27/11/1995 Inscripció d'iimmobles i liquidació tributària (AD-082-2/94)
060/94 27/11/1995 Sanció per infracció de contraban (AD-060-2/94)
044/94 27/11/1995 Imposició de costes (AD-044-2/94)
0000/95 22/11/1995 Recurs de Suplicació: desistiment
0019/95 20/11/1995 Introducció, detenció i cessió de petites quantitats d’haixix.- Consum d’estupefaents.- Principi acusatori.- Plantejament de la tesi d’ofici. (0019/95
0038/95 15/11/1995 Lesions per imprudència.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Presumpció d’innocència.- Responsabilitat civil. (0038/95)
0041/95 15/11/1995 Violació.- Narració dels fets.- Error en l’apreciació de la prova.- Infracció de norma penal substantiva.- Trastorn mental transitori. (0041/95)
0036/95 15/11/1995 Lesions per imprudència.- Perjudici corporal.- Responsabilitat civil. (0036/95)
0042/95 15/11/1995 Abusos deshonestos continuats amb menor de dotze anys, amb prevalença de situació o d’autoritat.- (0042/95)
0000/95 07/11/1995 Sobreseïment definitiu-Valor processal dels fets sotmesos a la investigació com “notitia criminis”-Principi “in dubio pro reo”