BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
AD-055-1/98 15/07/1999 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA.AD-055-1/98
SS-058-2/98 15/07/1999 CASS. REVISIÓ D’UNA PENSIÓ D’INVALIDESA.SS-058-2/98
SS-043-1/98 15/07/1999 CASS. PRESTACIONS DE SALARI.SS-043-1/98
AD-097-2/97 22/06/1999 SERVEIS PÚBLICA. RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ.AD-097-2/97
SS-024-2/98 22/06/1999 CASS. INVALIDESA ACCIDENT DE TREBALL.SS-024-2/98
AD-080-2/98 22/06/1999 LITISPENDÈNCIA. Requisits.AD-080-2/98
SS-100-2/98 22/06/1999 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.SS-100-2/98
AD-090-2/95 22/06/1999 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.AD-090-2/95
0005/99 01/06/1999 Aute en execució de sentència. Responsabilitat civil. Congruència: prohibició d'estatuir ultra petita (0005/99)
0001/99 01/06/1999 Robatori. Consum d'estupefaents. Coautoria. Responsabilitat civil. Solidaritat (0001/99)
SS-028-2/98 31/05/1999 CASS. INVALIDESA MALALTIA.SS-028-2/98
E97-0496 31/05/1999 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.E97-0496
SS-007-1/97 31/05/1999 INCOMPETÈNCIA DE LA JURISDICCIÓ ADMINISTRATIVA.SS-007-1/97
AD-145-2/97 31/05/1999 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.AD-145-2/97
AD-004-2/98 31/05/1999 DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.AD-004-2/98
0003/99 28/04/1999 Imprudència amb resultat de mort. Responsabilitat civil. Petició global i individualització (0003/99)
0023/98 28/04/1999 Estafa. Autoria i encobriment. Indemnització solidària. Narració dels fets provats en la sentència. Principi acusatori (0023/98)
0028/98 28/04/1999 Imprudència amb resultat de lesions i danys. Accident de trànsit. Responsabilitat civil (0028/98)
0029/98 28/04/1999 Estafa. Responsabilitat civil. Conveni de liquidació de les responsabilitats civils relacionades amb el delicte d'estafa (0029/98)
AD-083-2/97 21/04/1999 HELISUPERFÍCIE PRIVADA. LEGALITZACIÓ PER ACORD DEL GOVERN.AD-083-2/97