BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
SS-114-2/98 20/10/1999 CASS. PENSIÓ DE VELLESA. Article 41 del Reglament Tècnic.SS-114-2/98
E97-0480 20/10/1999 INCIDENT D’EXECUCIÓ. Multes. PRESCRIPCIÓ.E97-0480
AD-091-1/99 20/10/1999 REBUIG DE LA DEMANDA. Per no haver eshaurit la via administrativa prèvia.AD-091-1/99
0013/99 23/09/1999 Imprudència amb resultat de lesions i danys. Accident de trànsit. Conducció de vehicle sota la influència de begudes alcohòliques (0013/99)
0009/99 23/09/1999 Imprudència amb resultat de lesions i danys. Accident de trànsit. Responsabilitat civil. Seqüeles (0009/99)
0012/99 23/09/1999 Imprudència amb resultat de lesions i danys amb ocasió d'una nevada. Responsabilitat civil (0012/99)
0019/99 23/09/1999 Imprudència amb resultat de lesions i danys. Responsabilitat civil. Solidaritat (0019/99)
0015/99 20/09/1999 Estafa. Apropiació indeguda. Intrusisme professional. Denúncia-querella-recusació contra Magistrats (0015/99)
AD-013-1/98 14/09/1999 RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ. Serveis públics de gestió indirecta.AD-013-1/98
AD-029-1/98 14/09/1999 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA.AD-029-1/98
SS-064-2/98 14/09/1999 CASS. PENSIÓ DE VIDUÏTAT.SS-064-2/98
AD-008-2/98 14/09/1999 COMUNS. CONSTRUCCIO I MILLORAMENT DE LES VIES COMUNALS.AD-008-2/98
SS-059-1/98 14/09/1999 CASS. INVALIDESA PER MALALTIA.SS-059-1/98
0011/99 02/09/1999 Falsificació en document privat. Estafa. Coautoria. Responsabilitat civil. Prova d'indicis. L'indici de "portar el cos del delicte" (0011/99)
0017/99 02/09/1999 Lesions doloses causades amb notòria brutalitat. Violació. Vis grata puellis (0017/99)
0008/99 23/07/1999 Imprudència amb resultat de lesions. Accident de trànsit. Responsabilitat penal dolosa i culposa. Responsabilitat civil (0008/99)
0004/99 23/07/1999 Xec sense provisió de fons. Elements del tipus delictiu. Lliurament "per qualsevol concepte". Retard en la presentació del xec (0004/99)
0002/99 23/07/1999 Imprudència amb resultat de lesions i danys. Accident de trànsit. Responsabilitat civil. Error probatori. Concurrència de culpes (0002/99)
0006/99 22/07/1999 Lesions doloses. Eximent incompleta de trastorn mental transitori (0006/99)
SS-022-2/98 15/07/1999 CASS. ASSEGURANÇA MALALTIA.SS-022-2/98