BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0000/95 18/04/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles
0000/95 18/04/1995 Recurs d’audiència del condemnat en rebel•lia
0030/94 18/04/1995 Robatori.- Conducció en estat d’embriaguesa.- Reincidència.-Apreciació de la prova.- Situació mental del processat com a atenuant (0030/94)
0042/94 18/04/1995 Robatori.- Conducció il.legal.- Furt d’us de vehicle.- Principi de legalitat.- Responsabilitat civil (0042/94)
0032/94 18/04/1995 Imprudència amb resultat de lesions.- Imprudència.- Negligència.- Error en l’apreciació de la prova.- Infracció de norma penal substantiva. (0032/94)
021/94 11/04/1995 Il·legalitat en la resolució de l'acord d'adjudicació dels treballs de canalització i vials contigus al riu Valira. (AD-021-1/94)
0093/097 11/04/1995 Rebuig a l'autorització d'urbanitzar uns terrenys. (93-097)
026/94 11/04/1995 Quantia de la indemnització per accident de treball (SS-026-2/94)
0005/94 27/03/1995 Violació.- Abusos deshonestos.- Error en l’apreciació de la prova.- Infracció de norma penal substantiva.- Narració dels fets. (0005/94)
0000/95 20/03/1995 Recurs de Suplicació: manca de compareixença en el termini legal
0093/100 15/03/1995 Demanda d'enderroc de murs (93/100)
010/94 15/03/1995 Determinació del grup d'invalidesa-malaltia (SS-010-2/94)
0000/95 15/03/1995 Recurs de Suplicació: manca de compareixença en el termini legal
0000/95 15/03/1995 Recurs de Suplicació: requisits per la seva admissió.
0000/95 15/03/1995 Infracció de les normes relatives a la responsabilitat civil establerta en la sentència.- Error en l’apreciació de la prova.
0041/94 15/03/1995 Ús de productes estupefaents. (0041/94)
0036/94 24/02/1995 Introducció, cessió i detenció de petites quantitats de droga. (0036/94)
005/94 23/02/1995 Demanda de continuació de la baixa laboral i les corresponents prestacions i regularització en pagament de les indemnitzacions per atur. (SS-005-1/94)
0000/95 22/02/1995 Inadmissió: per no ser susceptible de recurs l’aute recorregut
0000/95 22/02/1995 Recurs de Suplicació: resolucions recurribles