BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0001/98 23/06/1998 Imprudència amb resultat de lesions. Accident de trànsit. Responsabilitat civil (0001/98)
0005/98 23/06/1998 Incendi en casa habitada. Ocupació il·legítima d'habitatge (0005/98)
AD-054-1/97 12/05/1998 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA.AD-054-1/97
AD-128-2/96 12/05/1998 TRIBUTS COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA.AD-128-2/96
SS-056-1/97 12/05/1998 CASS. INVALIDESA PER ACCIDENT DE TREBALL.SS-056-1/97
AD-120-2/96 12/05/1998 MODIFICACIÓ DE LA REGLAMENTACIÓ FISCAL SOBRE AIGUA,COMERÇOS I INDÚSTRIA. COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA.AD-120-2/96
SS-079-1/96 12/05/1998 CASS. PENSIÓ D’INVALIDESA DERIVADA D’UN SEGON ACCIDENT DE TREBALL.SS-079-1/96
SS-061-2/97 12/05/1998 CASS. ACCIDENT DE TREBALL I PRETENSIÓ D’INVALIDESA MALALTIA.SS-061-2/97
AD-081-2/97 12/05/1998 AUTORITZACIÓ DE SOJORN I TREBALL.AD-081-2/97
AD-082-1/97 12/05/1998 AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL.AD-082-1/97
AD-042-2/96 12/05/1998 ELECTRICITAT. SERVEI PÚBLIC.AD-042-2/96
AD-084-1/97 12/05/1998 AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA I TREBALL.AD-084-1/97
SS-019-2/97 12/05/1998 ACTES ADMINISTRATIUS. Motivació de l’acte:SS-019-2/97
SS-063-2/97 20/04/1998 ACTES ADMINISTRATIUS. MOTIVACIÓ.SS-063-2/97
AD-038-1/97 20/04/1998 AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA I TREBALL.AD-038-1/97
SS-059-2/97 20/04/1998 CASS. INVALIDESA MALALTIA. Pensions d’invalidesa malaltia del Grup II.SS-059-2/97
AD-126-2/96 20/04/1998 COMUNS. COMPETENCIA EN MATERIA FISCAL.AD-126-2/96
AS-012-1/97 20/04/1998 AS-012-1/97DESISTIMENT. Del recurs d’apel·lació.
AD-109-2/97 20/04/1998 LITISPENDÈNCIA. Requisits.AD-109-2/97
0037/97 14/04/1998 Imprudència amb lesions. Negligència dels dos acusats. Responsabilitat solidària. Repartició de responsabilitats (0037/97)