BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A237/18 30/10/2018 Incompetència Saig per a costes processals (TSJC 354/2017)
A244/18 30/10/2018 Incompetència Saig per a costes processals (TSJC 288/2017)
A254/18 30/10/2018 Incompetetència Saig per a costes processals (TSJC 289/2017)
0520/16 30/10/2018 Exequatur rebel-lia involuntària (Exequatur)
0070/17 30/10/2018 Interessos moratoris, improcedència error vici i abusivitat (3000023/2016
A330/17 30/10/2018 Determinació de les costes processals (3000085/2017)
A231/18 30/10/2018 Justicia Gratuïta 1000047/2018
A165/18 30/10/2018 Familia recurs sense objecte caducitat de les mesures provisionals (2000442/2017)
A306/18 30/10/2018 Recurs de queixa (1100504/2011)
0053/18 26/10/2018 DELICTES MENORS DE CALUMNIES, D'INJÚRIES GREUS I D'EXHIBICIÓ DE MATERIAL PORNOGRÀFIC A MENOR D'EDAT (60000191/2016)
A047/18 19/10/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Renovació d’una autorització de residència i treball. (2000046/2017)
A083/18 19/10/2018 AUTE INADMISSIÓ DE RECURS (1000100/2015)
A016/18 19/10/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. Sanció disciplinària. (2000069/2016)
A018/18 19/10/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. (2000023/2017)
A017/18 19/10/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. (2000082/2017)
A011/18 19/10/2018 INCIDENT DE NUL·LITAT. No es tracta d’una tercera instància. Es reprodueixen els mateixos arguments ja examinats en la sentència. (1000024/2016)
0081/18 19/10/2018 IMMIGRACIÓ. Regularització de l’autorització de residència i treball. (1000005/2018)
0028/18 19/10/2018 Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació. Estima parcialment i ordena retroacció per manca notificació que causa indefensió. (2000061/2017)
0022/18 19/10/2018 Transmissió seqüencial de diferents actius i passius d'una entitat bancària a favor d'una altra entitat bancària de nova creació. Estima parcialment i ordena retroacció per manca notificació que causa indefensió. (2000061/2017)
0062/18 19/10/2018 CASS - SEGURETAT SOCIAL. Invalidesa per accident de treball. Valoració del grau d’incapacitat. Regla de Balthazard. (1000062/2016)