BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
0381/18 28/03/2019 Danys ocasionats per un sinistre (7000353/2017)
0433/18 28/03/2019 Arrendaments Urbans despeses a pagar pel llogater ( 1000494/2015)
A354/18 28/03/2019 Incident execució aliments vs Extraordinaris (2000260/2017)
A449/18 28/03/2019 Procediment modificació mesures (4000002/2016-01)
A015/19 28/03/2019 Justicia Gratuïta (6000636/2018)
A006/19 28/03/2019 Justicia Gratuïta (5000471/2018)
0407/18 28/03/2019 Prova defectes en mercaderia subministrada, honoraris procurador en minima quantia (3000220/18)
427/18 28/03/2019 Acció de repetició assegurança comunitat de propietaris concepte de tercer enriquiment injust requisits (5000436/2016)
0391/18 28/03/2019 Dret a la intimitat (6000402/2017)
A400/18 28/03/2019 Acumulació processos. diferent naturalesa.no connexitat (6000436/2017)
0422/18 28/03/2019 BPA PREFERENTS 2011 LEGITIMACIÓ CLIENT DESESTIMATORI (1000199/2016)
0355/18 28/03/2019 associació dissolució absència liquidador. Manca legitimació passiva.(
0394/18 28/03/2019 Servitud de pas. acció confessòria. Limitis .aparcaments comunitat vesin (3100137/2014)
6000082/2017 27/03/2019 LESIONS DOLOSES
6000109/2017 27/03/2019 LESIONS DOLOSES QUE REQUEREIXEN TRACTAMENT MÈDIC POSTERIOR A LA PRIMERA ASSISTÈNCIA - AMENACES NO CONDICIONALS - RESISTÈNCIA A L'AUTORITAT
A134/18 27/03/2019 AUTE ACLARIMENT (UIP -0000078/2018)
A142/18 27/03/2019 INCIDENT DE NUL·LITAT. Intercanvi d'informació en matèria fiscal (2000084/2018)
0070/18 27/03/2019 URBANISME. Denúncia urbanística. Acció per a la restauració de la legalitat urbanística. Prescripció. Obligació del Comú de finalitzar les obres d’urbanització. (2000065/2017)
0103/18 27/03/2019 URBANISME. Disciplina urbanística. Les qüestions de propietat estan reservades a la jurisdicció civil. Prescripció de l’acció pública. (1000092/2016)
0099/18 27/03/2019 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Caiguda de pedres en una carretera. Valoració de la prova. (1000103/2015)