BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
6000113/2019 06/02/2020 ESTAFA PRIVILEGIADA
6000035/2019 06/02/2020 POSSESSIÓ DE CANNABIS O DROGA DE TOXICITAT SIMILAR PER AL CONSUM PROPI
A015/20 05/02/2020 JUSTICIA GRATUITA DIRECTE
A137/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A134/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A136/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A133/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A079/18 05/02/2020 Recurs Urgent i Preferent - Desistir del Recurs (0000077/2018)
A135/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A132/19 05/02/2020 recurs incident Nul·litat - in admissió recurs - Aplicació Sentència Tribunal Constitucional (0000039/2018)
A003/20 03/02/2020 Delicte d'encobriment - Indult - concepte reincidència (6000106/2018)
6000150/2018 28/01/2020 delicte menor d’estafa privilegiada en serveis d’hoteleria per un import superior a 600 €
A112/19 24/01/2020 Tràfic de producte estupefaent marihuana en la modalitat d'intruducció, venda i cessió menors - Suspensió de l'execució de la pena (60000147/2018)
A011/19 24/01/2020 Lesions per imprudència greu - Imports Responsabilitat Civil (6000112/2017)
0111/19 24/01/2020 Abús de posició dominant, Apropiació indeguda ,Administració deslleial (6000118/2017)
0107/19 24/01/2020 Lesions per imprudència - participació de la víctima en l'accident (6000165/2018)
0019/18 24/01/2020 Abusos deshonestos - Consideració de l'element intencional de la infracció (6000006/2018)
A099/19 24/01/2020 Abusos deshonestos - Expulsió definitiva (1000026/1991)
0110/19 24/01/2020 Estafa qualificada - Principi de legalitat (6000176/2018)
0117/19 24/01/2020 Obstaculització d'execució de resolucions judicials - Acreditació de la comissió del delicte (6000232/2018)