BUSCADOR DE JURISPRUDÈNCIA

Jurisdicció

Paraules a buscar o núm. de sentència
Preferentment utilitzeu només valors alfanumèrics, sense signes de puntuació ni accents
Buscar frase exacta
Buscar paraules en texte

Data resolta entre el i el


Numero Data Titol sentència
A343/18 30/07/2019 Segrest internacional d'un menor. Conveni de La Haia de 1980. Excepcions. (Guàrdia 080/18)
A148/19 30/07/2019 Execució-Impugnació acord del Saig-despeses extraordinàries. (2000108/2018)
A020/19 30/07/2019 Prejudicialitat Penal (2100416/2011)
0219/19 30/07/2019 Transacció. (2000221/2016)
0119/19 30/07/2019 Guarda compartida. Valoració prova pericial. (2000316/2017)
0046/19 30/07/2019 Modificació de mesures patern-filials. Dret de Visites . Menor 14 anys. No intervenció de tercer. (7000481/2017)
0406/18 30/07/2019 Reclamació Honoraris Arquitectes. Incongruència Ultra Petita (3100353/2008)
0439/18 30/07/2019 Manca de legitimació dels debitors per introduir recurs sense administrador (7000349/16)
0150/19 26/07/2019 Custòdia . Interès superior de l'infant (3000133/2018)
A001/19 25/07/2019 Mesures Provisionals. Finalitat. Guarda. Intervenció Batlle Menors. Definitiva.(6000348/2018)
A133/19 25/07/2019 Justicia Gratuita (6000161/2019)
A123/19 25/07/2019 Justicia Gratuita (6000171/19)
A096/19 25/07/2019 Menors presència progenitor amb visites supervisades en treball psicològic prop del fill (2000018/17)
A137/19 25/07/2019 Suspensió règim de visites. (2000045/2016)
A141/19 25/07/2019 Competència jurisdicció organismes andorrans en crisis familiar (4000382/2018)
A139/19 25/07/2019 Mesures cautelars contactes familiar extensa amb menors-avis (2000514/2018)
A367/18 25/07/2019 Recurs d'Aclariment. /2000224/2015)
0097/19 25/07/2019 Propietat horitzontal procediment sumari art. 34. Noció deute liquid. (6000462/2017)
0048/19 25/07/2019 Acció contra el marmessor (5000362/2016)
0063/19 25/07/2019 Laboral-desistiment justificat -falta pagament SI-incompliment greu SÍ- assetjament moral SÍ-prova (4000299/2016)